O-STA

Indeksi prihodka v gostinstvu, marec 2005

(3.6.2005)

Področje: Trgovina in druge storitvene dejavnosti

1. Indeksi obsega prihodka1) v gostinstvu, Slovenija marec 2005

Volume indices of turnover1) in hotels and restaurants, Slovenia March 2005

III 2005 2) III 2004III 2005 3) II 2005
Skupaj102,4100,9Total
Nastanitve in z njimi povezane storitve104,8101,8Overnights and corresponding services
Priprava in serviranje jedi102,2102,2Food serving services
Točenje pijač96,0100,0Drinks serving services

1) Zaradi natančnejšega poimenovanja pojava smo izraz 'realni indeksi' nadomestili z izrazom 'indeksi obsega'. / In order to specify the event we substituted the terms in Slovene ('realni indeksi' with 'indeksi obsega'). It does not influence the English translation.

2) Podatki so prilagojeni številu delovnih dni. / Data are working-day adjusted (WDA).

3) Podatki so desezonirani. / Data are seasonally adjusted (SA).

Priponke: 20-PO-015-0505.doc

Pripravil-a: Marko Polh