O-STA

Na Šolskem centru Velenje dva diamantna in dvanajst zlatih maturantov

Zlati maturantje programa SSI Strojni tehnik: Andraž Brunšek, Marko Hrovat, Nejc Pritržnik, Luka Ramšak in diamant ŠSGO 2020 Gašper Polak Rožič, skupaj z ravnateljem šole in razredničarko
Simon Konečnik, ravnatelj ERŠ, Lenart Golob, diamantni maturant, Sašo Gnilšek, razrednik
Zlata maturanta ŠSD Urška Nerat in Žan Kreft z ravnateljico Matejo Klemenčič
Diamantni maturant ŠSGO 2020 Gašper Polak Rožič z ravnateljem Petrom Rozmanom in razredničarko Polonco Glojek.
Zlati maturantki OVT_ŠSGO_2020 − Zlati maturantki programa Okoljevarstveni tehnik: Nina Ocvirk in Zalak kač (neposredno povezana po aplikaciji) z ravnateljem Petrom Rozmanom in razredničarko Sergejo Plavčak.
Lenart Golob, diamantni maturant, Aljaž Ring, zlati maturant, Miha Medved, zlati maturant, Vid Pejovnik, zlati maturant

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje

V torek, 7. julija smo na Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje slovesno razdelili spričevala poklice mature. V programu Avtoservisni tehnik je bilo uspešnih vseh pet dijakov, ki so pristopili k opravljanju poklicne mature. Uspešen je bil tudi geotehnik Jakob Ločan. V programu PTI Strojni tehnik je poklicno maturo opravilo sedemnajst od devetnajstih dijakov. K opravljanju poklicne mature je pristopilo tudi deset dijakov programa Okoljevarstveni tehnik; devet je bilo uspešnih; od tega sta dve "zlati maturantki": Zala Kač in Nina Ocvirk. Poklicno maturo je opravljalo tudi vseh sedemindvajset dijakov 4. letnika programa SSI Strojni tehnik. Vsi so poklicno maturo uspešno opravili. Andraž Brunšek, Marko Hrovat, Nejc Pritržnik in Luka Ramšak so dosegli 22 točk in smo jih lahko zapisali z "zlatimi črkami" letošnje generacije. Izredno ponosni pa smo na našega diamantnega maturanta šolskega leta 2019/20 (dosegel je vse možne točke, 23 točk) Gašperja Polaka Rožiča.

Vsem dijakom in dijakinjam iskreno čestitamo k uspehu pri opravljanju zaključka izobraževanja - poklicne mature in jim želimo obilo uspehov na nadaljnji življenjski poti.

Peter Rozman

ravnatelj ŠSGOElektro in računalniška šola

V torek, 7. 7. 2020 smo ob 10 in 12 uri na Elektro in računalniški šoli malce drugače dijakom podelili spričevala poklicne mature za leto 2020 (pred tem smo že prejšnji teden, 29. 6. 2020 podelili spričevala zaključnega izpita 12 dijakom v Veliki predavalnici višje šole).

Namesto slavnostne podelitve v Domu kulture v večernih urah, smo dijake razdelili v dve skupini, ki sta ustrezali navodilom NIJZ in izjemoma prosili učitelje in starše, naj se ne udeležijo prireditve. Spričevala smo najprej podelili dijakom 2. PTI (Elektrotehnik - poklicno tehniško izobraževanje), 4. ET (Elektrotehnik), 4. TM (Tehnik mehatronike) in potem ob 12h še dijakom 4. TRA (Tehnik računalništva) in 4. TRB (Tehnik računalništva) oddelka. Letos je bilo na poklicni maturi od 90 prijavljenih uspešnih 81 dijakov.

Na slavnostni podelitvi v Veliki predavalnici MIC3 so bili slavnostni govorniki gospod ravnatelj ERŠ, Simon Konečnik in razredniki zaključnih oddelkov. Tako so svoje dijake nagovorili gospa Nada Pirnat, razredničarka 2. PTI oddelka, gospod Peter Vrčkovnik, razrednik 4. ET oddelka, gospa Tea Selič, razredničarka 4. TM oddelka, gospa Marjetka Herodež, razredničarka 4. TRA oddelka in gospod Sašo Gnilšek, razrednik 4. TRB oddelka. Dijakom so čestitali in jih spodbudili k nadaljnjemu izobraževanju ter jim izročili spričevala poklicne mature. Dijaki so poleg uradnih listin dobili tudi simbolična darila s trobojnicami (obesek za ključe ERŠ) in letošnji Letopis naše šole.

Letošnji maturantje so bili tudi zelo uspešni po številu točk, saj imamo kar 4 zlate maturante, to so: Aljaž Ring in Miha Medved iz 4. ET oddelka, Vid Pejovnik iz 4. TM oddelka in Tilen Kelc iz 4. TRB oddelka. Se pa v letošnjem letu lahko pohvalimo tudi z dijakom, ki je na poklicni maturi zbral vse točke, to je dijak 4. TRB oddelka, Lenart Golob in s tem pridobil naziv diamantni dijak.

Ti izjemni dijaki so od ravnatelja prejeli plaketo in spričevalo, ki ga je podpisala ministrica dr. Simona Kustec in od razrednika slovensko pelargonijo, ki so jo že davno vzgojile naše babice, rožentkravt ter pravljico za odrasle Mali princ, v kateri lahko najdejo marsikatero modrost.

Vsem dijakom iskreno čestitamo in želimo veliko uspeha na nadaljnji življenjski poti.

Simon Konečnik

ravnatelj ERŠŠola za storitvene dejavnosti

Dva zlata maturanta in 43 ostalih je dokazalo, da dosegajo standarde znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov gastronomija in turizem, ekonomski tehnik ter gastronomija.

Slovesna podelitev spričeval je bila v torek, 7. 7. 2020, na ŠC v Velenju. Letos je bila precej drugačna, kot prejšnja leta. Po priporočilih NIJZ na podelitvi ni bilo učiteljev šole, staršev in prijateljev dijakov, rokovanja so zamenjali komolci, zagotovljena je bila medosebna razdalja.

Kljub CORONA zahtevam so se vsi prejemniki spričeval poklicne mature zelo oddahnili in izjemno razveselili uspeha. Zavedajo se, da je spričevalo dragocen dokument, ki odpira vrata nadaljnjemu izobraževanju ali zaposlitvi.

Urška Nerat in Žan Kreft sta dijaka, ki sta pri vseh štirih predmetih poklicne mature ocenjena z oceno odlično. S tem sta osvojila najprestižnejši srednješolski izobraževalni naziv-zlati maturant.

Mateja Klemenčič

ravnateljica ŠSD