O-STA

Gimnazija Velenje se lahko pohvali s štirimi zlatimi maturanti

Na Gimnaziji Velenje je letos maturo opravljalo 74 dijakov zaključnih letnikov. Od tega 39 iz programa splošne gimnazije, kjer so maturo opravili vsi dijaki, 17 dijakov športnega oddelka, kjer je maturo opravilo 16 dijakov in 18 dijakov programa umetniške gimnazije, kjer je maturo opravilo 14 dijakov. V povprečju je maturo tako opravilo 93,2 % dijakov, med njimi so tudi 4 zlati maturanti: Matjaž Čelan, Lara Pustinek Miočić, Neža Vipavc in Nina Smrekar. Poleg zlatih maturantov je še 10 dijakov maturo opravilo z odličnim uspehom.

Vsem dijakom iskreno čestitamo in jim želimo pogumne in samozavestne korake na njihovi nadaljnji študijski in življenjski poti.

Rezultati mature v spomladanskem roku (po razredih)

4. A

4. B

4. Š

4. U

Število dijakov v razredu

21

18

17

18

Število kandidatov, ki so opravljali maturo

21

18

17

18

Število kandidatov, ki so opravili maturo

21

18

16

14

Odstotek kandidatov, ki so opravili maturo

100

100

94,1

77,8

Število negativnih

0

0

1

4

Povprečno število točk

V šolskem letu 2019/2020 so prejeli naziv zlati maturant štirje maturanti.

Matjaž ČELAN 33 točk

Lara PUSTINEK MIOČIĆ 33 točk

Neža VIPAVC 32 točk

Nina SMREKAR 30 točk

Rajmund Valcl,

ravnatelj Gimnazije