O-STA

Indeksi cen in cene na drobno, maj 2005

(7.6.2005)

Področje: Cene

Povprečne drobnoprodajne cene izdelkov in storitev

Podrobne podatke o indeksih cen in cen na drobno objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.

Pripravil-a: Mojca Maček Kenk