O-STA

vabilo na novinarsko konferenco

Spoštovani, vljudno Vas vabimo na redno novinarsko konferenco -

v četrtek, 9. junija 2005, ob 10.30 v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12, Ljubljana.

Po prvi oceni je bila gospodarska rast, merjena z bruto domačim proizvodom, v Evropski uniji v letošnjem I. četrtletju v primerjavi s I. četrtletjem lani 1,6-odstotna, v območju evra pa 1,3-odstotna; v primerjavi s IV. četrtletjem lani je bila rast BDP v EU 0,5-odstotna. Po dostopnih podatkih za posamezne države članice se je BDP v letošnjem prvem četrtletju glede na enako lansko znižal za dve desetinki odstotne točke v Italiji in za tri desetinke odstotne točke na Nizozemskem, najbolj pa se je povečal v Litvi - za 5,6 %. V Sloveniji je bila rast bruto domačega proizvoda v IV. četrtletju 2004 4,3-odstotna, v celotnem letu 2004 pa 4,6-odstotna - oboje v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta.

Prve ocene o bruto domačem proizvodu v letošnjem prvem četrtletju, o njegovi izdatkovni strukturi in o stopnjah rasti dodane vrednosti po dejavnostih

Vam bo predstavila in komentirala mag. Karmen Hren, strokovnjakinja za kvartalne račune. Veselimo se Vaše udeležbe in Vas lepo pozdravljamo.