O-STA

Bruto domači proizvod, 1. četrtletje 2005

(9.6.2005)

Področje: Nacionalni računi

1. Bruto domači proizvod, stalne cene 2000

Gross domestic product, constant 2000 prices

20042005
1. četrtletje 1st quarter2. četrtletje 2nd quarter3. četrtletje 3rd quarter4. četrtletje 4th quarter1. četrtletje 1st quarter
NedesezoniranoNon- seasonally adjusted
Enako četrtletje predhodnega leta=100104,1104,9105,0104,3102,6Same quarter of the previous year=100
Prilagojeno za vpliv sezone in števila delovnih dniSeasonally and working day adjusted
Predhodno četrtletje=100101,6101,1101,199,6100,9Previous quarter=100
Enako četrtletje predhodnega leta=100104,0104,4104,5103,4102,7Same quarter of the previous year=100

Ostali tabeli lahko najdete v priponki:

Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene 2000 Dodana vrednost po dejavnostih in bruto domači proizvod, stalne cene 2000

KOMENTAR

Umirjanje gospodarske rasti, ki se je začelo konec lanskega leta, se je nadaljevalo tudi v začetku letošnjega; v prvem četrtletju 2005 se je bruto domači proizvod (BDP) v primerjavi s prvim četrtletjem 2004 realno povečal za 2,6 odstotka. BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je v prvem letošnjem četrtletju v primerjavi s četrtim četrtletjem 2004 realno povečal za 0,9 odstotka.Bruto domači proizvod v tekočih cenah je v prvem četrtletju 2005 znašal 1 516 milijard tolarjev, kar je za 4,6 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Implicitni deflator BDP se še naprej zmanjšuje in je v prvem četrtletju letos na letni ravni znašal 101,9.Zaposlenost se je v primerjavi s prvim četrtletjem 2004 povečala za 0,7 odstotka in je znašala 892 tisoč oseb. Najhitreje še vedno raste zaposlenost v sektorju država (v prvem četrtletju letos 1,8 odstotka v primerjavi z enakim lanskim četrtletjem).V prvem četrtletju letos so vse sestavine izdatkovne strukture, razen trošenja države, rasle počasneje kot ob koncu lanskega leta. Največje zmanjšanje rasti je bilo pri bruto investicijah v osnovna sredstva, ki so se v primerjavi s prvim četrtletjem 2004 realno zmanjšale za 0,5 odstotka. Zasebno trošenje je realno poraslo za 2,7 odstotka, trošenje države pa za 2,9 odstotka.Zmanjšala se je tudi rast menjave blaga in storitev s tujino; izvoz je v prvem četrtletju letos v primerjavi z enakim lanskim četrtletjem realno porasel za 8,9 odstotka (v zadnjem četrtletju lani za 13,3 odstotka), uvoz pa za 6,6 odstotka (v četrtem četrtletju 2004 za 11,6 odstotka). Pri tem se od druge polovice lanskega leta stopnje rasti zmanjšujejo pri izvozu in uvozu blaga in storitev. V celoti je saldo menjave s tujino h gospodarski rasti prispeval 50 odstotkov (1,3 odstotne točke).Dodana vrednost v osnovnih dejavnostih (A do F) se je v prvem četrtletju letos v primerjavi s prvim četrtletjem lanskega leta realno povečala za 0,7 odstotka. Njena rast se zmanjšuje, kar je predvsem posledica nizke rasti dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih.Podrobnejši podatki so na voljo na spletnem naslovu

http://www.stat.si/tema_ekonomsko_nacionalni_bdp.asp.

Priponke: 03-PO-002-0502.DOC

Pripravil-a: Karmen Hren