O-STA

JDE Peet's objavil dobre rezultate za prvo poletje 2020

Dobro poslovanje odraža odpornost podjetij in blagovnih znamk

  • Rekordna rast prodaje v segmentu za na dom (CPG), na račun rasti na razvitih trgih
  • Poslovanje CPG večinoma izravnalo poslovanje na segmentu izven doma
  • Dobro okrevanje na segmentu izven doma od junija
  • Prilagojena rast dobička iz poslovanja (EBIT) za 10.5% na 642 milijonov EUR
  • Rast osnovnega dobička za 12.0%; osnovni dobiček na delnico 0.791 EUR
  • Finančni vzvod izboljšan na 3,4x, iz 4,2x ob koncu fiskalnega leta 2019
  • Uspešen zaključek prve javne ponudbe delnic (IPO)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)-Sporočilo glavnega izvršnega direktorja JDE Peet's Caseyja Kellerja

To sporočilo za javnost vsebuje multimedijske vsebine. Celotno sporočilo si oglejte tu: https://www.businesswire.com/news/home/20200803005830/en/

"JDE Peet's je v prvi polovici leta 2020 izkazal dobre poslovne rezultate, kar kaže na odpornost naših podjetij in blagovnih znamk kljub težavam brez primere, ki jih je v gospodarstvu in družbi povzročila pandemija covida-19. Zaradi našega uravnoteženega portfelja kave in čajev smo se lahko hitro prilagodili naglo se spreminjajočim navadam potrošnikov in sledili dinamičnemu preobratu skodelic iz okolja izven doma v domače okolje. Že v začetku krize je naša ekipa proaktivno ukrepala za zagotavljanje zdravja in varnosti naših zaposlenih po vsem svetu ter zaščito našega poslovanja, zaradi česar smo lahko še naprej brez motenj v dobavi zagotavljali storitve strankam in potrošnikom. Kljub nestabilnemu okolju smo dosegli zelo močno rast prilagojenega dobička iz poslovanja, kar odraža tako našo osredotočenost na osnovno dejavnost kot discipliniran pristop k upravljanju stroškov. Obenem smo na dobri poti k uresničitvi našega cilja razdolževanja. Že od začetka junija beležimo dobro okrevanje našega poslovanja na področju izven doma, ko lokalni trgi začenjajo okrevati po zaprtju. Glede na naš močan portfelj izdelkov in kanalov smo v enkratnem položaju, da še naprej krepimo naš tržni delež z odzivanjem za zadovoljevanje potreb in priložnosti naših strank in potrošnikov po vsem svetu."

Izgledi

JDE Peet's je v prvi polovici leta 2020 prizadel izbruh pandemije covida-19, ki je pripeljala do okoliščin brez primere za naše podjetje, zaposlene, stranke in dobavitelje. V času krize smo bili vseskozi osredotočeni na isto stvar: zagotoviti zdravje in varnost zaposlenih ter ohranjati kontinuiteto poslovanja. Kljub negotovim razmeram v svetovnem gospodarstvu je naše podjetje in širši sektor kave in čaja v času vrhunca krize covida-19 še naprej kazalo močno odpornost. Naša globalna proizvodna in dobavna mreža, v kombinacij z velikim portfeljem zaupanja vrednih znamk in naš močan in raznolik pristop k trženju, pomeni, da smo v dobrem položaju, da prenesemo gospodarske negotovosti v prihodnosti.

Medtem ko ostajajo negotovosti glede posledic, ki jih utegne covid-19 imeti na globalne trge, od junija, ko so se trgi začeli odpirati, beležimo pozitivne znake izboljšanja poslovanja. Ob predpostavki, da se bo trend nadaljeval, za fiskalno leto 2020 pričakujemo pozitivno organsko rast prodaje. Prav tako pričakujemo, da bo naša prilagojena rast dobička iz poslovanja za fiskalno leto 2020 v okviru našega srednje- do dolgoročnega razpona 5-8% on povečanem trženju in promocijskih akcijah v drugem polletju. Smo na dobri poti, da do konca prvega polletja 2021finančni vzvod zmanjšamo pod trikratnik razmerja med neto dolgom in prilagojenim dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA).

1 Osnovi dobiček (na delnico) izključuje vse prilagodljive postavke (brez davkov). Več informacij je mogoče najti v vmesnem finančnem poročilu (Interim Financial Statements). Podatki na delnico so na podlagi pro-forma povprečnega števila 499 milijonov delnic.

Informacija v zvezi s covidom-19

Od izbruha pandemije covida-19 smo sprejeli proaktivne preventivne ukrepe za zagotavljanje varnosti naših zaposlenih in za zaščito kontinuitete poslovanja. Prek naših blagovnih znamk smo obenem zdravstvenemu sektorju in javnim kuhinjam donirali več kot 20 milijonov skodelic kave in čaja.

Ukrepi, ki so jih sprejele vlade po svetu za zamejitev širjenja okužb, so imeli za posledico viden premik v porabi kave in čaja iz okolja izven doma v domače okolje ter znaten porast prodaje prek spleta. Ta dva trenda sta podprla poslovanje večine naših podjetij, ki ponujajo kavo in čaj za uživanje doma (CPG) - najbolj na razvitih trgih, medtem ko sta se negativno odrazila na poslovanju dejavnosti izven doma. Za vse te dejavnosti velja, da so bile najbolj prizadete aprila in maja. Z junijem opažamo dobro okrevanje dejavnosti izven doma.

Naše ekipe še naprej podrobno spremljajo razvoj pandemije in spremembe v obnašanju potrošnikov, ki jih prinaša, tako da sledimo povpraševanju strank in potrošnikov in v skladu s tem prilagajamo poslovanje.

Finančno poročilo za prvo polletje 2020

v mio EUR

polletje

organska sprememba

sprememba

(razen, ko je navedeno drugače)

2020

2019

Prodaja

3.236

3.332

-2,9

%

-1,1

%

Prilagojen dobiček iz poslovanja (EBIT)

642

588

9,1

%

10,5

%

Osnovni dobiček v obdobju

393

351

12,0

%

-

Osnovni EPS1,2 (EUR)

0,79

-

-

-

Poročani EPS (EUR)

0,44

-

-

-

1 Osnovni dobiček (na delnico) (underlying earnings (per share)) izključuje prilagodljive postavke (brez davka)

2 Na podlagi pro-forma povprečnega števila 499 milijonov delnic

V prvem polletju 2020 se je skupna prodaja na organski osnovi zmanjšala za 1,1%. Prodaja CPG je še naprej rasla v vseh segmentih in je večinoma izravnala posledice covida-19 na naše dejavnosti izven doma, ki predstavljajo ~25% celotne prodaje. Organska rast prodaje odraža delež količinskega obsega prodaje v višini -0,9% in -0,2% v ceni. Neto prevzemi so prodajo povečali za 0.1%, medtem ko je bil učinek valutnega tečaja negativen v višini 1,8%. Celoten obseg poročane prodaje se je zmanjšal za 2,9% na 3.236 milijonov EUR.

Prilagojen EBIT se je organsko povečal za 10,5% na 642 milijonov EUR na račun dvomestne rasti v vseh treh segmentih CPG in Peet's, kompenziran z upadom v segmentu izven doma. Vključno z učinki menjalnih tečajev in sprememb obsega se je prilagojen EBIT povečal za 9,1%.

Osnovni dobiček - brez ne ponavljajočih se postavk - se je povečal za 12,0% na 393 milijonov EUR zaradi višjega dobička iz poslovanja, ki je bil delno kompenziran z višjimi davčnimi obremenitvami. Prosti denarni tok v višini 402 milijona EUR je vključeval stroške, povezane z IPO, in višji nivo zalog, ki je bil potreben za zagotavljanje kontinuitete dobave v času krize covida-19.

Neto zadolženost se je izboljšala na 3,4-kratnik neto dolga na prilagojen EBITDA iz 4,2kratnika ob koncu fiskalnega leta 2019. Še naprej dobro napredujemo pri uresničevanju naše prioritete razdolževanja in smo na dobri poti, da bomo zadolženost zmanjšali pod 3.0x ob koncu prvega polletja 2021.

Naša likvidnostna pozicija ostaja močna, pri čemer celotno likvidnost v višini 1.222 milijonov sestavlja gotovinska pozicija v višini 504 milijonov EUR in odobrena linija obnovljivih RCF kreditov v višini 718 milijonov EUR.

Finančno poročilo za prvo polletje 2020 po segmentih

v mio EUR

Prodaja

Organska

Poročana

Prilag. EBIT

Organska

(razen, če navedeno drugače)

Polletje '20

rast

rast

Polletje '20

rast

Rast

CPG Evropa

1.652

4,7

%

3,7

%

558

16,3

%

15,8

%

CPG LARMEA

492

6,3

%

-3,1

%

109

34,4

%

25,3

%

CPG APAC

308

0,1

%

-1,1

%

69

74,4

%

64,3

%

Peet's

435

-0,8

%

1,8

%

50

18,2

%

28,2

%

Izven doma

336

-29,5

%

-29,8

%

(8

)

Ni na voljo

Ni na voljo

Skupaj JDE Peet's1

3.236

-1,1

%

-2,9

%

642

10,5

%

9,1

%

1 Vključuje 13 mio EUR prodaje in (136) mio EUR prilagojenega EBIT, ki nista razvrščena segmentih

CPG - Evropa

Organsko rast predstavlja količinska rast v višini 5,2% (volume/mix), ki je bila delno kompenzirana z učinkom cene v višini -0,5%. Ta pozitiven učinek količinske rasti je bil predvsem na račun nadaljnje uspešnosti naše ponudbe zrn in enojnih porcij kot tudi povečane porabe doma zaradi sprememb v potrošniških navadah v času karantene zaradi covida-19. Poročana prodaja se je povečala za 3,7% na 1.652 milijona, kar vključuje učinek valutnih tečajev v višini -1,0% predvsem zaradi znižanja vrednosti norveške krone in poljskega zlota. Prilagojen EBIT se je organsko povečal za 16,3% na 558 milijonov EUR v prvem polletju 2020 ob rasti prodaje in nižjih stroških v času krize covida-19.

CPG - LARMEA (Latinska Amerika, Rusija, Bližnji vzhod in Afrika)

Organsko rast je poganjala rast v količinskem obsegu prodaje v višini 7,0%, kar je bilo delno kompenzirano s cenovnim učinkom v višini -0,8%. Učinek količinske rasti je poganjalo nadaljevanje močne rasti ponudbe enoporcijskih izdelkov in instant kave in čaja po postopku sušenja z zmrzovanjem. Poročana prodaja se je zmanjšala za 3,1% na 492 milijona EUR, kar vključuje negativen valutni učinek v višini -9,4% kot posledice padcev vrednosti brazilskega reala, ruskega rublja, turške lire in južnoafriškega randa. Prilagojen EBIT se je organsko povečal za 34,4% na 109 milijona EUR v prvem polletju 2020, predvsem na račun višje prodaje in nižjih stroškov.

CPG - APAC (Azija in Pacifik)

Organsko rast je predstavljal učinek rasti količinskega deleža prodaje v višini -0,2%, kar je kompenziral pozitiven cenoven učinek v višini 0,3%. Avstralija, Nova Zelandija in Kitajska so beležile visoko rast prodaje na dom v času krize covida-19. Zapiranje gospodarstva zaradi karantene je za dejavnosti ponudbe izven doma predstavljalo izziv. Poročana prodaja se je zmanjšala za 1,1% na 308 milijonov EUR, kar vključuje negativen učinek menjalnih tečajev v višini -1,2%, ki je povezan s padci vrednosti avstralskega, novozelandskega in singapurskega dolarja. Prilagojen EBIT se je organsko povečal za 74,4% na 69 milijonov EUR v prvem polletju 2020, kar odraža predvsem nižje stroške poslovanja in mehke primerjalne osnove.

Peet's

Organsko rast je tvoril količinski učinek prodaje v višini -4.1% in cenovni učinek v višini 3,4%. Dejavnost CPG pri Peet'su je beležila visoko dvomestno rast prodaje, ki jo je poganjal premik k uživanju izdelkov doma in popularnost Peet'sove prvovrstne kave v zrnju, mlete kave in enoporcijske ponudbe. Prodaja v trgovinah s kavo in lokalih s ponudbo v okoljih izven doma je bila močno prizadeta zaradi zaprtja oz karantene. Do konca junija je bila večina lokalov s ponudbo kave odprta za prevzem, dostavo in omejene storitve znotraj lokalov. Prilagojen EBIT se je organsko povečal za 18,2% na 50 milijonov EUR v prvem polletju 2020, večinoma na račun rasti v CPG in prehoda dejavnosti kave, ki je pripravljena za pitje, na licenčno partnerstvo s Keurig Dr. Pepper.

Izven doma

Upad organske prodaje predstavlja količinsko zmanjšanje v višini -27,3% in cenovni učinek v višini -2,1%. Segment izven doma je znatno prizadela pandemija covida-19. Veliko kanalov za poslovanje s strankami je bilo zaprtih - vključno s pisarnami, izobraževanjem, gostinsko dejavnostjo (bari, restavracije, kavarne), potovanji in turizmom. Kjer je bilo mogoče, so naši lokali s kavo še naprej vzdrževali omejen obseg storitev za prevzem in dostavo. Celoten segment je bil zaradi omejitev poslovanja najbolj prizadet aprila in maja. Ko pa se je z junijem začela postopna odprava omejitev na trgih, smo beležili dobro okrevanje. Poročana prodaja je upadla za 29,8% na 336 milijona EUR, kar vključuje negativen učinek menjalnih tečajev v višini -1,0% in 0,7% v povezavi z spremembami obsega. Prilagojen EBIT se je zmanjšal s 89 milijona EUR v prvem polletju 2019 na (8) milijona EUR v prvem poletju 2020 zaradi padca prodaje. Za zmanjšanje stroškov dela in poslovanja smo uvedli ukrep čakanja na domu. Prihranki in izdatki poslovanja so bil kompenzirani z rezervacijami za odpis neizterljivega dolga.

Ostale informacije

Uspešen zaključek IPO

Družba je bila 29. maja 2020 uspešno uvrščena na amsterdamsko borzo Euronext.

Osnovni dobiček v obdobju

v mio EUR

H1 20

H1 19

Prilagojen EBIT

642

588

Neto finančni prihodek/(izdatki)

(122

)

(133

)

Prilagojeni davki

(127

)

(103

)

Prilagojeni prihodki povezanih družb in družb z mešanim lastništvom

0

(1

)

Osnovni dobiček v obdobju

393

351

Konferenčni klic & avdio spletna oddaja

Casey Keller (glavni izvršni direktor) in Scott Gray (finančni direktor) bosta danes ob 10:00 CET gostila konferenčni klic za analitike in institucionalne vlagatelje, kjer bosta govorila o polletnih rezultatih za leto 2020. Avdio spleten prenos konferenčnega klica bo na voljo v živo in na zahtevo prek JDE Peet'sove spletne strani za odnose z vlagatelji.

O družbi JDE Peet's

JDE Peet's je po prihodkih največja skupina za izključno dejavnost kave in čaja na svetu in je v finančnem letu, ki se je končalo 31 decembra 2019 (FY) postregla s približno 130 milijardami skodelic oz lončkov kave in čaja v več kot 100 razvitih in razvijajočih se držav. S portfeljem več kot 50 vodilnih globalnih, regionalnih in lokalnih znamk kave in čaja JDE Peet's ponuja širok izbor visokokvalitetnih in inovativnih kavnih in čajnih izdelkov in rešitev in tako zadovoljuje potrebe potrošnikov prek vseh trgov, potrošniških izbir in cenovnih ravni. V finančnem letu 2019 je JDE Peet's ustvaril celotno prodajo v višini 6,9 milijarde EUR in je zaposloval povprečno 21.255 ljudi po vsem svetu. Globalni portfelj družbe JDE Peet's vključuje znamke: Jacobs, Peet's, L'OR, Senseo, Tassimo in Ti Ora. Za več informacij prosimo obiščite www.JDEPeets.com.

Pomembna informacija

Direktiva o tržnih zlorabah

To sporočilo vključuje informacije v smislu člena 7(1) Uredbe EU o zlorabi trga.

Predstavitev

Letni računovodski izkazi JDE Peet's N.V. (Družba) in njenih konsolidiranih podružnic (Skupina) so pripravljeni v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija (MSRP). Pri pripravi finančnih informacij in pričujočih materialov so, razen ko je drugače navedeno, uporabljena ista računovodska načela kot v kombiniranih izločitvenih finančnih izkazih Skupine na in za leto, ki se je končalo 31. decembra 2019, in v s tem povezanih pojasnilih. Vse številke v teh materialih so nerevidirane. Pri pripravi finančnih informacij, ki so vključene v te materiale, je večina številk izraženih v milijonih evrov. Določene številke v teh materialih, vključno s finančnimi podatki, so bile zaokrožene. V tabelah so negativni zneski navedeni v oklepajih. Sicer so negativni zneski oz številke prikazane z znakom za minus (-) ali besedo negativno pred cifro.

Kazalci ne-MSRP

Ti materiali vsebujejo kazalce oz merila, ki jih mednarodni standardi računovodskega poročanja ne predvidevajo (ne-MSRP), ki niso merila likvidnosti ali uspešnosti poslovanja po MSRP. Ta ne-MSRP merila so predstavljena poleg številk, ki so pripravljene v skladu z MSRP. Uporaba teh ne-MSRP meril Skupine lahko pomembno odstopa od uporabe drugih podjetij v isti panogi. Uporabljene kazalce ne gre upoštevati kot alternativo dobičku (izgubi), prihodkih ali kateremkoli drugem merilu uspešnosti poslovanja, ki izhaja v skladu z MSRP, ali neto gotovini delujočih dejavnosti kot merilo likvidnosti. Za več informacij on ne-MSRP kazalcih si oglejte "Non-IFRS Measures" v finančnih izkazih Skupine za šest mesecev do konca 30. junija 2020.

Izjave o prihodnosti

Ti materiali vsebujejo izjave o prihodnosti, kot jih definira ameriški zakon Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995 v zvezi s finančnim stanjem, rezultati poslovanja ali družb Skupine. Te izjave o prihodnosti in ostale navedbe, v teh materialih v zvezi z zadevami, ki niso zgodovinska dejstva, vsebujejo predvidevanja. Ni mogoče dati nobenih zagotovil, da bodo taki prihodnji rezultati doseženi. Dejanski dogodki ali rezultati se lahko pomembno razlikujejo zaradi tveganj in negotovosti, s katerimi se sooča Skupina. Zaradi takšnih tveganj in negotovosti se lahko dejanski rezultati pomembno razlikujejo od prihodnjih rezultatov, na kakršne se namiguje, so izraženi ali nakazani v takšnih izjavah o prihodnosti. Veliko je dejavnikov, ki bi lahko vplivali na prihodnje poslovanje Skupine in zaradi katerih bi se lahko ti rezultati pomembno razlikovali od tistih, ki so navedeni v izjavah o prihodnosti, vključno (brez omejitve) z: (a) konkurenčnimi pritiski in spremembami v potrošniških trendih in preferencah kot tudi v potrošnikovem dojemanju znamk; (b) nihanji v ceni zelene kave, vključno s prvovrstnimi zrni kave arabica, čaja ali drugih surovin, in sposobnostjo zagotavljanja zadostne dobave kvalitetne in trajnostno pridelane kave in čaja; (c) globalnimi in regionalnimi gospodarskimi in finančnimi razmerami, kot tudi s političnimi in poslovnimi razmerami ter drugim dogajanjem; (d) prekinitvijo v proizvodnih in distribucijskih zmogljivostih Skupine; (e) njeno sposobnostjo za uspešno inovacijo, razvoj in lansiranje novih produktov in širitve produktov ter učinkovitega trženja obstoječih produktov; (f) dejanskim ali domnevnim nespoštovanjem veljavne zakonodaje in predpisov ter kakršnimikoli pravnimi zahtevki ali vladnimi preiskavami v zvezi z poslovanjem Skupine; (g) težavami povezanimi z uspešno izpeljavo prevzemov in integracijo prevzetih podjetij; (h) izgubo višjih poslovodnih in drugih ključnih kadrov; in (i) spremembami v veljavni okoljski zakonodaji ali predpisih. Izjave o prihodnosti, ki jih vsebujejo pričujoči materiali, se nanašajo le na datum teh materialov. Skupina nima nikakršne obveze (ali, da eksplicitno zavrača takšno obveznost), da revidira ali posodobi katerokoli izjavo o prihodnosti, da bi odražala dogodke ali okoliščine po datumu teh materialov ali pojav nepredvidenih dogodkov. Skupina ne more dati nobenega zagotovila, da se bodo izjave o prihodnosti izkazale za pravilne, in vlagatelji so opozorjeni, naj se ne prekomerno zanašajo na katerokoli izmed izjav o prihodnosti. Ostale podrobnosti v zvezi z morebitnimi tveganji in negotovostmi, ki vplivajo na Skupino, so opisane v dokumentih, ki jih je Družba predložila Nizozemski upravi za finančne trge (Stichting Autoriteit Financiële Markten).

Podatki o trgu in panogi

Vse navedbe v zvezi z napovedmi in statistikami panoge, tržnih podatkov in tržnih deležev v teh materialih predstavljajo ocene, ki so jih pripravili analitiki, konkurenca, strokovnjaki za industrijo in organizacije, javno dostopne informacije ali lastne ocene Skupine o svojih trgih in prodaji. Uvrstitve so narejene na podlagi prihodkov, razen kjer je navedeno drugače.

Ni ponudba

Ta dokumentacija ne predstavlja ponudbe prodaje ali izdaje ali napeljevanja k ponudbi za nakup ali vpis katerihkoli vrednostnih papirjev pod katerokoli jurisdikcijo.

Kazalci ne-MSRP

To sporočilo vsebuje kazalce, ki jih mednarodni standardi računovodskega poročanja ne predvidevajo (ne-MSRP), ki niso merila likvidnosti ali uspešnosti poslovanja po MSRP in ki jih ima Skupina za alternativne kazalnike poslovanja. Ti ne-MSRP kazalci so predstavljeni poleg številk, ki so pripravljene v skladu z MSRP.

Prilagojen EBITDA

Prilagojen EBITDA je definiran kot dobiček iz poslovanja pred depreciacijo in amortizacijo, prilagojenim za iste dejavnike, kot so navedeni pod razdelkom prilagojen EBIT.

Prilagojeni davki

Prilagojeni davki so definirani kot davki prilagojeni za učinek neponavljajočih se postavk, predvsem v povezavi z neodbitnimi izdatki in spremembami davčnih rezerv in priznanih odloženih terjatev za davke.

Neto količnik finančnega vzvoda

Neto količnik finančnega vzvoda je definiran kot neto dolg deljen s prilagojenim EBITDA za zadnjih 12 mesecev.

Organski prilagojen EBIT

Organski prilagojen EBIT je definiran kot prilagojen EBIT preveden na povprečen tečaj tuje valute v predhodnem letu in prilagojen za spremembe obsega (med drugim prevzeme in združitve ter odsvojitve). Za določitev prilagojenega EBIT v določenem letu je prilagojen EBIT tega leta preveden na povprečen tečaj primerljivega leta in izključuje prilagojen EBIT prevzetih/odsvojenih družb v času do 12 mesecev po datumu transakcije.

Organska prodaja

Organska prodaja je definirana kot prihodek preveden na povprečen tečaj tuje valute v predhodnem letu in prilagojen za spremembe dosega (med drugim prevzeme in združitve ter odsvojitve). Organska rast v določenem letu je določena tako, da se prihodek tega leta prevede na povprečen tečaj tuje valute primerljivega leta, in izključuje prihodek prevzetih/odsvojenih družb v času do 12 mesecev po datumu transakcije.

Rast organske prodaje

Rast organske prodaje je definirana kot rast v organski prodaji med danim in primerljivim letom.

Osnovni dobiček

Osnovni dobiček je definiran kot prilagojen EBIT za obdobje vključno s finančnim prihodkom in izdatki, prilagojenimi davki in prilagojenimi prihodki odvisnih in skupnih družb.

Izvorno različico si oglejte na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200803005830/en/

Kontakti

Mediji
Michael Orr
Media@JDEPeets.com

Vlagatelji & analitiki
Robin Jansen
+31 6 1594 4569
Robin.Jansen@JDEcoffee.com

Vir: JDE Peet's