O-STA

Bilanca stanovanjskega sklada

(13.6.2005)

Področje: Gradbeništvo

Podatki so objavljeni tudi v podatkovni bazi SI-STAT, kjer si lahko sami oblikujete tabele po najrazličnejših kriterijih

Podatke o bilanci stanovanjskega sklada smo že objavili v Statističnih informacijah, zdaj pa jih objavljamo tudi na spletnih straneh našega urada - v podatkovni bazi SI-STAT. Na voljo so serije podatkov od leta 1999 dalje, in sicer za Slovenijo in po občinah. Bilanca stanovanjskega sklada je kombinacija podatkov o stanovanjih, zbranih s Popisom prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj (v letih 1991 in 2002), in podatkov, zbranih z rednimi statističnimi raziskovanji.

Pripravil-a: Radojka Vujasin