O-STA

Indeksi cen in cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, april 2005

(13.6.2005)

Področje: Cene

1. Indeksi cen in cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, april 2005

Producer price indices and prices of agricultural products, Slovenia, April 2005

Cena1) Price1) (SIT)Indeks / Index
IV 2005O 2000IV 2005III 2005IV 2005IV 2004
KMETIJSTVO, SKUPAJ.112,9100,199,8TOTAL AGRICULTURAL GOODS OUTPUT
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic.111,4100,7101,7Agricultural goods output, excl. fruits and vegetables
RASTLINSKI PRIDELKI.115,4102,296,3CROP OUTPUT
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic.109,8106,7102,8Crop output, excluding fruits and vegetables
Žita (vključno seme).105,5103,884,1Cereals (including seeds)
Industrijske rastline.143,599,7127,7Industrial plants
Krmne rastline.122,299,872,2Forage plants
Zelenjadnice,cvetje,okrasne rastline.122,789,888,7Vegetables and horticultural products
Zelenjadnice.124,087,784,8Fresh vegetables
Cvetača in brokoli114,22107,865,0134,1Cauliflower
Zelje31,2698,895,064,4Cabbage
Solata227,10227,455,3125,2Lettuce
Korenje59,17188,694,866,2Carrots
Čebula43,6682,3138,132,8Onions
Cvetje,okrasne rastline,sadike.119,094,0103,5Flowers and ornamental plants
Krompir (vključno seme).69,980,246,3Potatoes (including seeds)
Krompir, jedilni,pozni16,7568,1100,723,6Potatoes for consumption, late
Sadjarstvo.126,099,687,8Fruits
Jabolka, namizna71,01117,596,588,3Dessert apples
Vino.107,2113,2112,7Wine
Vino, namizno211,83101,4104,7119,2Table wine
Vino, kakovostno398,36107,5113,6112,4Quality wine

1) Cene odkupljenih pridelkov so izražene v SIT na mersko enoto: liter pri vinu in mleku; kos pri jajcih in kg pri vseh preostalih pridelkih; če v posameznem mesecu kak pridelek ni bil odkupljen in zato zanj nimamo cene, vzamemo za izračun zadnjo evidentirano ceno.

Prices are expressed in SIT per unit: litre with wine and milk; piece with eggs or kilogram with all other products. In the case of not purchased and missing price in a certain month, we use repetition of the last recorded price.

DOSTOP DO PODATKOV

Podrobnejše mesečne in letne bazne indekse cen in cene kmetijskih pridelkov objavljamo od leta 2000 dalje na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT.

V priponki najdete tudi naslednjo tabelo:

Indeksi cen in cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, april 2005 (nadaljevanje)

KOMENTAR

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile aprila 2005 za 0,1 % višje kot marca 2005. Cene rastlinskih pridelkov so bile za 2,2 % višje, cene živali in živalskih proizvodov pa za 0,8 % nižje (cene živali so bile nižje za 0,8 %, cene živalskih proizvodov pa za 0,9 % nižje).Cene kmetijskih pridelkov v letošnjem aprilu so bile v primerjavi z aprilom 2004 nižje za 0,2 %. Cene živali in živalskih proizvodov so bile sicer višje za 1,5 % (cene živali so bile višje za 4,7 %, cene živalskih proizvodov pa nižje za 3,0 %, predvsem zaradi nižje cene mleka), cene rastlinskih pridelkov pa so bile (predvsem zaradi nižjih cen žit, zelenjadnic, sadja in krompirja) nižje kar za 3,7 %.

OBVESTILO O POPRAVLJENIH PODATKIHV letu 2005 smo ugotovili, da je v decembru 2004 prišlo do napake pri sporočanju cene oljne ogrščice v skupini Industrijske rastline. Zato smo popravili cene oljne ogrščice za december in leto 2004. Ker predstavlja oljna ogrščica v izračunu indeksov le majhen delež, smo popravili le indekse za december 2004, in sicer za oljno ogrščico, rastlinske pridelke brez sadja in zrelenjadnic ter za kmetijstvo skupaj samo za december; na letni ravni ni sprememb. Popravki so objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT. Za napako se opravičujemo.

Priponke: 04-PO-108-0504.doc

Pripravil-a: Marija Sluga