O-STA

Odslej 'Pro Natura - Sklad prof. dr. Aleksandre Kornhauser Frazer'

Ljubljana, 2. september - Prof. dr. Aleksandra Kornhauser Frazer, pobudnica in ustanoviteljica Sklada Pro Natura, je preminila 17. maja 2020. Njena želja je bila, da sklad tudi po njenem slovesu nadaljuje s poslanstvom po prvotnem konceptu. Sklad je dobil ime tudi po ustanoviteljici. Rok za zbiranje predlogov za plaketo prof. dr. Aleksandre Kornhauser je do 15. septembra.

Na seji Upravnega odbora 17. junija 2020 je vodenje Upravnega odbora prevzel dr. Aleš Musar, dosedanji namestnik prof. dr. Aleksandre Kornhauser Frazer. Poleg soustanovitelja sklada prof. dr. Petra Tanciga je bil za člana Upravnega odbora izvoljen Matej Cerar, vnuk prof. dr. Aleksandre Kornhauser Frazer. Sklad deluje pod okriljem Slovenske znanstvene fundacije, zato pri delu sodeluje tudi njen predsednik uprave dr. Edvard Kobal.

Upravni odbor je odločal tudi o preimenovanju sklada in s tem izrazil poklon svoji ustanoviteljici. Novo ime sklada je "Pro Natura - Sklad prof. dr. Aleksandre Kornhauser Frazer". Upravni odbor pa je tudi sklenil poimenovati nagrade sklada po njegovi ustanoviteljici.

Namen in poslanstvo delovanja sklada opredeljujeta ključni priznanji: Plaketo prof. dr. Aleksandre Kornhauser Frazer prejmejo posamezniki za odlične dosežke v zgodnjem usmerjanju otrok v naravoslovje. Podeljena bo enkrat letno, prvič pa predvidoma 10. novembra 2020 na Svetovni dan znanosti. Upravni odbor je podaljšal zbiranje predlogov za plaketo do 15. septembra 2020. Predlagatelji oddajo predloge na naslov Ustanove Slovenske znanstvene fundacije, Štefanova 2, Ljubljana ali pošljejo na e-naslov edvard.kobal@u-szf.si.

Medalja prof. dr. Aleksandre Kornhauser Frazer bo podeljena za vrhunske dosežke v raziskovanju na višji ravni, ki z multidisciplinarno sintezo vodijo k trajnostnemu gospodarskemu in družbenemu razvoju. Podeljena bo praviloma vsako tretje leto, prejmejo pa jo lahko raziskovalci in njihovi mentorji, ki so idejo pripeljali do izumov, inovacij, zaščite intelektualne lastnine ter proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo. Medalja bo prvič podeljena leta 2021, zbiranje predlogov pa je permanentno, prek elektronske pošte: edvard.kobal@u-szf.si ali na naslov Ustanove Slovenske znanstvene fundacije, Štefanova 2, Ljubljana.

Več o Pro Natura - Skladu prof. dr. Aleksandre Kornhauser Frazer

Sklad Pro Natura je bil ustanovljen 2. oktobra 1992 na pobudo prof. dr. Aleksandre Kornhauser Frazer z denarnim delom nagrade Ambasador znanosti, ki jo je prejela tisto leto. Sklad je 25 let deloval v Zvezni republiki Nemčiji. V tem času je mladim slovenskim znanstvenikom nudil finančno podporo pri njihovem mednarodnem uveljavljanju. S skupaj več kot dvesto tisoč eur je sklad podprl več kot petdeset mladih perspektivnih raziskovalcev, predvsem na področjih naravoslovja in tehnologij. Pred nekaj leti so bila sredstva sklada prenesena v Slovenijo pod okrilje Slovenske znanstvene fundacije. Namen Pro Natura - Sklada prof. dr. Aleksandre Kornhauser Frazer je spodbujati in podpirati razvoj celovitega raziskovalnega pristopa na višji ravni, ki povezuje temeljne raziskave z načrtnim preučevanjem možnosti in ustvarjanjem postopkov za uporabo raziskovalnih dosežkov v procesih za večanje učinkovitosti procesov, proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo. Hkrati delovanje Sklada zasleduje uveljavljanje ekonomskih in socialnih vrednot uravnoteženega razvoja ter v ta namen spodbujanje tesnega sodelovanja mladih raziskovalcev in njihovih akademskih mentorjev z mentorji s področja zainteresiranih uporabnikov. Prav tako pa spodbuja tudi zgodnje usmerjanje otrok v naravoslovje in tehnologije, ki lahko bistveno prispevajo k razvoju talentov ter ustvarjalnosti za vključevanje v zahtevne naravoslovno-tehnične študije, ki so temelj visoko-tehnoloških poklicev.

Pripravil: Janez Platiše