O-STA

Indeksi cen inputov v kmetijstvu, april 2005

(14.6.2005)

Področje: Kmetijstvo in ribištvo

1 Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, april 2005

Agricultural input price indices, Slovenia, April 2005

Indeksi / Indices
IV 05 O 2000IV 05 III 05IV 05 IV 04
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)131,6101,098,1Goods and services currently consumed in agriculture (Input 1)
Semena in sadike130,4100,0101,2Seeds and planting stock
Energija; maziva144,0103,9125,5Energy; lubricants
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal157,1102,1104,7Fertilisers and soil improvers
Sredstva za varstvo rastlin116,0100,0103,9Plant protection products and pesticides
Veterinarske storitve142,0100,0103,8Veterinary expenses
Krmila115,7100,079,2Animal feedingstuffs
Vzdrževanje opreme134,1100,2105,7Maintenance of materials
Vzdrževanje zgradb129,8100,5107,2Maintenance of buildings
Drugi proizvodi in storitve164,1100,0101,7Other goods and services
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)139,0100,3107,0Goods and services contributing to agricultural investment (Input 2)
Oprema131,1101,0105,7Materials
Zgradbe156,698,8109,4Buildings
SKUPAJ (INPUT 1 + INPUT 2)133,8100,8100,8TOTAL (INPUT 1 + INPUT 2)

DOSTOP DO PODATKOV:

Podrobnejše mesečne in letne bazne indekse cen inputov v kmetijstvu objavljamo od

leta 2000 dalje na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT.

KOMENTAR

Cene inputov v kmetijstvu so bile v aprilu 2005 povprečno za 0,8 % višje kot v predhodnem mesecu (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale povprečno za 1,0 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa povprečno za 0,3 %).Tudi v primerjavi s cenami v aprilu 2004 so bile cene inputov v kmetijstvu v aprilu 2005 višje povprečno za 0,8 % (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se znižale v povprečju za 1,9 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se zvišale povprečno za 7,0 %).

Priponke: 15-PO-140-0506.doc

Pripravil-a: Helena Puc