O-STA

Vabilo na virtualni dogodek: Nacionalni inštitut za biologijo v dialogu z gospodarstvom, 30. 9. 2020 ob 12. uri

Nacionalni inštitut za biologijo letos praznuje 60 let. Na NIB se zavedamo pomembnosti sodelovanja z gospodarstvom, zato bomo v okviru praznovanj skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije 30. 9. 2020 ob 12. uri organizirali virtualni dogodek:

Nacionalni inštitut za biologijo v dialogu z gospodarstvom.

Na tem dogodku bomo predstavili našo tesno povezanost in skupne raziskave s podjetji s področij kot so farmacija in zdravje, prehrana in okolje. Na okrogli mizi z uglednimi gosti bomo naslovili dobre prakse in izkušnje povezovanja znanosti in gospodarstva, tehnološki transfer ter pogoje zanj v luči novih razmer in novih evropskih in slovenskih raziskovalnih programov.

Veseli bomo, če se boste dogodka udeležili in z nami praznovali 60 uspešnih let!

Direktor NIB: izr. prof. dr. Matjaž Kuntner

________________________________

PROGRAM

Uvodni nagovori:

izr. prof. dr. Matjaž Kuntner, direktor NIB,

prof. dr. Franci Demšar, direktor NAKVIS-a in predsednik Upravnega odbora NIB,

mag. Sonja Šmuc, direktorica Gospodarske zbornice Slovenije.

NIB in podjetja - predstavitev sodelovanj.

OKROGLA MIZA (predviden pričetek 12. 40), ki naslavlja tematiko povezovanj med podjetji in raziskovalno dejavnostjo v luči novih razmer in novih evropskih in slovenskih programov.

Vabljeni gostje:

gospa Vesna Nahtigal, izvršna direktorica za industrijsko politiko na Gospodarski zbornici Slovenije,

dr. Jernej Pintar, direktor Tehnološkega parka Ljubljana,

prof. dr. Maja Ravnikar, vodja Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo NIB,

mag. Bojan Suvorov, vodja Sektorja za koordinacijo pametne specializacije, SVRK,

prof. dr. Uroš Urleb, član uprave Leka d. d. in član Upravnega odbora NIB.

Zaključek dogodka: 13. 30.

Vse, ki bi se nam želeli pridružiti, prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 25. 9. 2020 na spletni naslov katja.sinur@nib.si. Nekaj dni pred izvedbo dogodka, vam bomo poslali povezavo, na kateri boste omenjeni dogodek lahko spremljali.

Lep pozdrav.

Katja Sinur

______________________________________________

Katja Sinur

Samostojna strokovna sodelavka za organizacijo in poslovanje ter odnose z javnostmi

Senior Professional Associate - Organisation and Business Operations, Public Relations

Nacionalni inštitut za biologijo / National Institute of Biology
Skupne službe / Corporate Services

Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Phone: + 386 (0)59 232 701
E-mail: katja.sinur@nib.si