O-STA

3. konferenca Regijski izzivi dnevne mobilnosti - hitre avtobusne linije

Velenje, 22. september 2020 - Mestna občina Velenje je partner v projektu Smart Commuting in s številnimi aktivnostmi si prizadevamo za bolj trajnostni razvoj Velenja in širše regije. Maja 2018 smo občine, zaposlovalci, javne ustanove in drugi ključni akterji na področju prometa in mobilnosti v Velenju in njegovi funkcijski regiji podpisali Zavezo o sodelovanju na področju trajnostne mobilnosti. Med drugim smo se takrat zavezali, da se bomo srečevali na letnih konferencah, zato bomo v sredo, 30. septembra, ob 9. uri v Vili Bianci organizirali 3. konferenco Regijski izzivi dnevne mobilnosti - hitre avtobusne linije.

Razvoj, podpora in izvedba ukrepov trajnostne mobilnosti so pomembne teme današnjega časa. Zanje smo odgovorni vsi, prispevale pa bodo predvsem k bolj kakovostnemu življenjskemu okolju in zadovoljstvu prebivalcev. Na konferenci bomo posebno pozornost posvetili hitrim avtobusnim linijam, ki so bile uvedene v letu 2019 in povezujejo večja slovenska mest z Ljubljano.

Program konference pošiljamo v priponki. Na konferenco se lahko prijavite na e-naslov smartcomm@velenje.si.

Predlagamo, da na konferenco pridete na čim bolj trajnostni način: peš, s kolesom, z vlakom, avtobusom ali si prevoz delite z udeleženci, ki prihajajo iz iste smeri kot vi. Če ste pripravljeni prevoz na delavnico deliti, se vpišite v tabelo na povezavi http://bit.ly/deliprevoz. Če prevoz potrebujete, na isti povezavi poiščite prevoz.

V primeru zaostrenih razmer zaradi COVID-19 in morebitne prepovedi zbiranja, bo konferenca organizirana preko spleta. O tem bomo prijavljene udeležence naknadno obvestili.

Projekt "Smart Commuting" je v višini 85 % sofinanciran iz programa Interreg Srednja Evropa. Glavni cilj projekta je poiskati nove rešitve za izzive dnevne mobilnosti za bolj trajnostni razvoj mest. Regijsko celostno prometno strategijo razvijamo na območju občin Velenje, Slovenj Gradec, Mislinja, Dobrna, Celje, Žalec, Polzela, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje in Nazarje.

Prijazno vabljeni!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

PROGRAM:

REGIJSKI IZZIVI DNEVNE MOBILNOSTI - HITRE AVTOBUSNE LINIJE

  1. konferenca županov in deležnikov v okviru projekta Smart Commuting


30. 9. 2020, Vila Bianca, Stari trg 3, Velenje


PROGRAM


9.009.15

Registracija

9.159.20

Pozdrav

Peter Dermol, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje

mag. Katarina Ostruh, vodja projekta, Mestna občina Velenje

9.209.35

Uvod - uvedba hitrih avtobusnih linij med večjimi mesti in Ljubljano

mag. Bojan Žlender, Ministrstvo za infrastrukturo

9.359.50

Dnevne migracije in možnosti uporabe javnega potniškega prometa med Slovenj Gradcem, Velenjem, Celjem in Ljubljano

Maruša Goluža, ZRC SAZU

9.5010.05

Z avtobusom v Ljubljano - izkušnja izvajalca


Jernej Zajec, Nomago, d. o. o.

10.0510.20

Z avtobusom v Ljubljano - izkušnja uporabnika

mag. Peter Zajc, RRA Koroška, Urbanistični inštitut RS

10.2011.20

Diskusija

diskusijo vodi Aidan Cerar, IPoP