O-STA

Vabljeni k sooblikovanju našega mesta

Velenje, 24. september 2020 - Konec leta 2018 smo v Upravi Mestne občine Velenje vzpostavili nov interaktivni portal, namenjen sodelovanju občank in občanov pri urejanju in sooblikovanju življenja v mestu, ki je dosegljiv na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (https://pobude.velenje.si/#). Prejeli smo že več kot 600 vprašanj, pobud z različnih področij. Vse konstruktivne pobude in odgovori so javno objavljeni, kar pripomore k odprti in pregledni komunikaciji z občankami in občani.

Spletni servis Pobude občanov je interaktivna, javno dostopna storitev Mestne občine Velenje, s katero želimo občankam in občanom omogočiti lažjo komunikacijo z upravo ter jih spodbuditi k sodelovanju pri ustvarjanju še boljše in še lepše podobe našega mesta. S pomočjo spletne aplikacije lahko občanke in občani podate pobudo, pritožbo, pohvalo oziroma upravo opozorite na morebitne pomanjkljivosti z različnih področij (javna razsvetljava, ceste, mestne zelenice, parkirišča ipd.). Spleten pristop omogoča s klikom na zemljevid ali vnosom želene ulice točno določitev lokacije, na katero se pobuda nanaša. Aplikacija prav tako omogoča izbiro vsebinskega področja pobude, opis in dodajanje fotografij.

Spletni servis ureja urednik, ki vsako prijavljeno vsebino pregleda in v najkrajšem možnem roku objavi tudi odgovor.

Vabljeni, da sodelujete pri sooblikovanju našega mesta!