O-STA

Poletna sezona 2020 - sporočilo za javnost

V letošnji poletni sezoni (v juliju in avgustu) so turistični nastanitveni obrati v Sloveniji zabeležili 4,6 milijona turističnih prenočitev ali 16 % manj kot v istem odboju lani. Več kot dve tretjini vseh prenočitev so ustvarili domači turisti.

Številčno razmerje med domačimi in tujimi turisti spremenjeno
Število prenočitev domačih turistov je bilo v letošnji poletni sezoni v primerjavi z lansko za 159 % višje, število prenočitev tujih turistov pa za 65 % nižje.

Od tujih turistov so tudi letos v juliju in avgustu ustvarili pri nas največ prenočitev turisti iz Nemčije, 500.000, vendar je bilo to število za 22 % nižje kot v istem obdobju lani. Precej nižje je bilo tudi število prenočitev turistov z drugih ključnih turističnih trgov: iz Nizozemske za 67 %, iz Avstrije za 42 %, iz Italije za 67 % in iz Madžarske za 49 %.

Za več kot 95 % manj prenočitev kot lani v tem času so ustvarili turisti iz Avstralije, Južne Koreje, Švedske, Nove Zelandije, Malte in Izraela. Izraelci so v lanski poletni sezoni prenočili v Sloveniji 128.000-krat, v letošnji pa manj kot 600-krat.

Močno je upadel obisk turistov v mestnih občinah
Na ravni skupin občin je bilo v juliju in avgustu 2020 ustvarjenih največ prenočitev v gorskih občinah (1,6 milijona), sledile so obmorske občine (z 1,2 milijona prenočitvami) in zdraviliške občine (z 929.000 prenočitvami). Glede na isto obdobje lani se je število prenočitev najbolj zmanjšalo v občini Ljubljana, za 75 %, in v drugih mestnih občinah, za 45 %. Povečalo pa se je v zdraviliških in obmorskih občinah, v prvih za 9 %, v drugih za 4 %.

Na ravni posameznih občin je bilo največ prenočitev in hkrati za 1 % več kot lani v tem obdobju ustvarjenih v občini Piran: 686.000. Med občinami, v katerih je bilo sicer v poletni sezoni 2020 ustvarjenih po več kot 40.000 prenočitev, je število prenočitev glede na poletje 2019 najbolj upadlo v občini Ljubljana (za 75 %); sledile so občine Maribor (za 56 %), Bled (za 40 %) in Radovljica (za 39 %). Občutno več prenočitev kot lani v tem obdobju je bilo ustvarjenih v občinah Metlika (za 77 %) in Črnomelj (za 111 %).

Vir: SURS

Več o prihodih in prenočitvah turistov v avgustu 2020 na: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9112