O-STA

Prebivalstvo po različnih starostnih skupinah in spolu, občinah, statističnih regijah, Slovenija, podatkovne serije

(24.6.2005)

Področje: Prebivalstvo

Podatki so objavljeni tudi v podatkovni bazi SI-STAT, kjer si lahko sami oblikujete tabele po najrazličnejših kriterijih

V podatkovni bazi SI-STAT objavljamo serijo podatkov o skupnem številu prebivalstva Slovenije in posameznih prebivalstvenih skupinah. V večini tabel so podatki objavljeni za dve stanji; sredi leta in konec leta.Po občinah, statističnih regijah in za Slovenijo so na voljo podatki za prebivalstvo po starostnih skupinah; za občine in Slovenijo pa tudi po posameznih skupinah prebivalstva. Vsi podatki so objavljeni po spolu.Podatki so rezultat statističnega raziskovanja prebivalstvo, ki ga izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Njihov vir sta poleg SURS-a še Ministrstvo za notranje zadeve-Centralni register prebivalstva in Ministrstvo za notranje zadeve-Direktorat za upravne notranje zadeve.

Pripravil-a: Janja Povhe