O-STA

Uradno odprtje prenovljene Prešernove ceste, Ceste talcev in novega avtobusnega postajališča

Velenje, 6. oktober 2020 - Mestna občina Velenje je pred kratkim zaključila z dvema pomembnejšima investicijama. Končali smo z ureditvijo Prešernove ceste in Ceste talcev, prav tako pa smo ob Prešernovi cesti uredili tudi novo avtobusno postajališče. V četrtek, 8. oktobra, bo ob 16. uri Peter Dermol, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje, pri novem postajališču nagovoril krajane in izvajalce del ter tako simbolično odprl obe cesti in novo postajališče.

Na Prešernovi cesti smo izvedli rekonstrukcijo voziščne konstrukcije, obnovo meteorne kanalizacije in obnovo javne razsvetljave. Skupna vrednost izvedenih del za cesto je znašala 96.376,95 evra, za kanalizacijo 59.625,38 evra in razsvetljavo 48.305,70 evra. Prav tako smo v sklopu evropskega projekta uredili kolesarsko stezo, kjer je vrednost del znašala 169.972,23 evra (ta del je sofinanciran iz EU kohezijskega sklada v višini 85 %). Izvajalec del je bilo podjetje TEGAR, d. o. o.

Zaključili smo tudi z obnovo Ceste talcev. Dela na Cesti talcev so se izvajala v sklopu urejanja kolesarske površine ob njej. Izvedla se je ureditev kolesarskih in peš površin, preplastitev ceste in ureditev zaščitne ograje ob cesti. Dela je izvajalo podjetje NIVIG, d. o. o., vrednost investicije pa je znašala 168.274 evrov.

Ob Prešernovi cesti smo uredili tudi novo avtobusno postajališče. Izvajalec del je bilo podjetje Dadgrad, d. o. o., vrednost investicije pa je znašala 13.282,13 evra.

Prijazno vabljeni na uradno odprtje tudi predstavniki medijev!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje