O-STA

Vabilo na novinarsko konferenco

Spoštovani,

vljudno Vas vabimo na redno novinarsko konferenco -

Spoštovani, vljudno Vas vabimo na redno novinarsko konferenco -

v četrtek, 30. junija 2005, ob 10.30 v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12, Ljubljana.

Tokrat smo pripravili: pregled aktualnih dogodkov iz dejavnosti državnega statističnega urada - spregovorila bo generalna direktorica mag. Irena Križman; analizo podatkov o živorojenih otrocih v letu 2004, kakšno mesto zavzema Slovenija v primerjavi z drugimi državami EU glede na demografske kazalnike rodnosti in katera rojstna imena so bila lani najpogosteje izbrana za naše novorojenčke. Podatke bo predstavila Tina Žnidaršič, višja svetovalka III v oddelku za demografsko statistiko. Ob tej priložnosti bomo na spletnih straneh objavili tudi prebivalstveno uro, ki ocenjuje število slovenskega in svetovnega prebivalstva v vsakem trenutku, in bazo rojstnih dni. Slednja omogoča poizvedovanje o rojstnih dnevih na izbrani dan, izpiše pa se tudi statistika rojstnih dni (npr. koliko prebivalcev je bilo rojenih na ta dan, kateri dan v tednu je to bil ipd).

Veselimo se Vaše udeležbe in Vas lepo pozdravljamo.