O-STA

Temeljna obrestna mera za julij 2005

(30.6.2005)

Področje: Cene

1. Mesečna in letna temeljna obrestna mera za julij 2005 Monthly and yearly basic interest rate for July 2005

Podatka o mesečni in letni temeljni obrestni meri se objavljata na podlagi 3. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 56/2003) in na podlagi Sklepa Banke Slovenije o temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 61/96, 3/97, 23/97 in 81/97).

METODOLOŠKA POJASNILA

Mesečna temeljna obrestna mera za določen mesec se izračuna na eno decimalno mesto kot aritmetično povprečje zadnjih dvanajstih stopenj rasti cen življenjskih potrebščin, ki jih računa in objavlja Statistični urad RS. Letna temeljna obrestna mera za določen mesec se izračuna iz mesečne temeljne obrestne mere na dve decimalni mesti, na konformni način ter z upoštevanjem dejanskega števila dni.

Priponke: 04-PO-102-0506.DOC

Pripravil-a: Maja Velikajne