O-STA

Teden solidarnosti Rdečega križa Slovenije 2020

Ljubljana, 27. 10. 2020 - Vsako leto od 1. do 8. novembra poteka Teden solidarnosti Rdečega križa Slovenije, ko na podlagi Zakona o Rdečem križu Slovenije (Ur.l. RS, št. 7/93, 79/2010) na vseh poslovnih enotah Pošte Slovenije pošiljkam dodajo doplačilne znamke, na vseh železniških in avtobusnih postajah v Sloveniji pa doplačilne vozovnice.

Skladno z načelom solidarnosti kot sistemskim pristopom je nakup doplačilnih znamk in vozovnic obvezen, vrednost znamke in doplačilne vozovnice pa na podlagi 28. člena Zakona o RKS in Uredbe Vlade RS o višini prispevka v korist Rdečega križa Slovenije v Tednu Rdečega križa in Tednu solidarnosti št. 00718-9/2018, dne 19. 4. 2018 (Ul. RS, št. 28/18) za leto 2020 znaša 0,17 €.

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2 pomen besede solidarost opiše kot:'podpiranje, odobravanje ravnanja, mnenja koga', 'pripravljenost za medsebojno pomoč, sodelovanje' oziroma 'pomoč, sodelovanje' in 'zavest skupnosti, medsebojne povezanosti posameznikov zlasti v družbenem življenju'. Solidarnost je torej ravnanje posameznika ali skupnosti, ki podpira drugega, pomaga drugim, skupini ali skupnosti.

Iz Rdečega križa Slovenije sporočajo, da so ob Tednu solidarnosti tudi letos prižgali alarm, ki poziva k solidarnosti nas vseh za ohranitev našega edinega doma - planeta Zemlja. Poplave, neurja s točami in močnim vetrom in plimovanje so namreč v letu 2019 povzročile za več kot 100 milijonov evrov škode.

V Tednu solidarnosti 2019 je Rdeči križ Slovenije s prodajo doplačilnih znamk in vozovnic zbral 430.461,94 €. Predsednica Rdečega križa Slovenije, mag. Vesna Mikuž je povedala, da z doplačilom poštnine ali javnega prevoza v višini 0,17 vsakdo prispeva delček v Sklad solidarnosti Rdečega križa Slovenije : "Do sedaj smo v letu 2020 iz Sklada solidarnosti za nujno potrebne enkratne pomoči ob neurjih ali manjših nesrečah v Sloveniji kot so požari ali zemeljski plazovi namenili skupaj 109.525€."

Sredstva, zbrana Tednu solidarnosti, porabijo strogo namensko! Za pravilnost postopkov in razdelitev sredstev skrbijo Komisija Sklada solidarnosti, Nadzorni odbor Rdečega križa Slovenije, Upravni odbor Rdečega križa Slovenije in Glavni odbor Rdečega križa Slovenije. V skladu s pravilnikom se 30 odstotkov sredstev uporablja za enkratne finančne pomoči ob nesrečah manjšega obsega (lokalna raven), 70 odstotkov sredstev pa za zagotavljanje pomoči ob nesrečah večjega obsega (nacionalna raven).

Pripravil: Janez Platiše