O-STA

Sklep glede prestrukturiranja naslovili tudi na Vlado Republike Slovenije

Velenje, 2. november 2020 - Na Vlado Republike Slovenije in pristojna ministrstva smo naslovili dopis s Sklepom o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do predloga Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki so ga sprejeli svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Velenje. Pričakujemo odgovore na izpostavljena vprašanja, ki smo jih opredelili v sklepu.

Kot je na seji povedal župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je strategija ključni dokument za prihodnost te regije in da v lokalni skupnosti ne bomo ničesar prepustili naključju. Prestrukturiranje je priložnost za razvoj Velenja, za mlade in da skupaj ustvarimo dodano vrednost za vse generacije, pri čemer je potrebno upoštevati lokalne potrebe, sposobnosti in zmožnosti, ki izhajajo iz naše regije. Župan je dejal tudi, da je odgovorno ravnanje države sedaj bistvenega pomena. Strategija je prvi korak k začetku postopka prestrukturiranja, seveda ob podpori države, evropske skupnosti ter vseh, ki imajo možnost vplivati na našo dolino.

Dokumenta pripenjamo.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje