O-STA

Prosta delovna mesta, 1. četrtletje 2005

(4.7.2005)

Področje: Trg dela

1. Prosta in zasedena delovna mesta, Slovenija, 1. četrtletje, 2005

Job vacancies and occupied posts, Slovenia, 1 st quarter, 2005

DejavnostPovprečno število prostih delovnih mest Average number of job vacanciesPovprečno število zasedenih delovnih mest Average number of occupied postsStopnja prostih delovnih mest Percentage of job vacanciesActivity
Število NumberŠtevilo Number%
Slovenija104067850061,3Slovenia
AKmetijstvo, lov, gozdarstvo122224030,5AAgriculture, hunting and forestry
BRibištvo in ribiške storitve32471,2BFishing, fish farming and related service activities
CRudarstvo3142480,7CMining and quarrying
DPredelovalne dejavnosti21872334020,9DManufacturing
EOskrba z električno energijo,plinom in vodo47112790,4EElectricity, gas and water supply
FGradbeništvo1365619362,2FConstruction
GTrgovina; popravila motornih vozil18011065531,7GWholesale, retail; certain repair
HGostinstvo804304232,6HHotels, and restaurants
IPromet, skladiščenje,zveze727498491,4ITransport, storage and communication
JFinančno posredništvo245210001,2JFinancial intermediation
KNepremičnine,najem, poslovne storitve1576645192,4KReal estate, renting & business activities
LJavna uprava, obramba, socialno zavarovanje313433460,7LPublic administ. & defence; comp. soc. sec.
MIzobraževanje461577630,8MEducation
NZdravstvo, socialno varstvo417491340,8NHealth and social work
ODruge javne, skupne in osebne dejavnosti307289051,0OOther social and personal services

V priponki najdete tudi naslednjo tabelo:

Prosta in zasedena delovna mesta pri delodajalcih z več kot 9 zaposlenimi, Slovenija, 1. četrtletje, 2005

METODOLOŠKA POJASNILA

Raziskovanje o prostih in zasedenih delovnih mestih v Sloveniji temelji na podatkih, pridobljenih iz obstoječih virov: obrazca PD-1 Zavoda za zaposlovanje in podatkov Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP).Stopnja prostih delovnih mest je odstotni delež prostih delovnih mest med vsemi delovnimi mesti (prostimi in zasedenimi).Podatki za četrtletje so objavljeni kot povprečni mesečni podatki. Kot podatek za posamezen mesec se upošteva podatek za zadnji dan tega meseca.V izračun pri prostih in zasedenih delovnih mestih so vključene dejavnosti od A - O, izključeni so vojaški poklici. V podatkih o zasedenih delovnih mestih v dejavnosti kmetijstva so zajeti kmetje in člani njihovih kmečkih gospodarstev, ki so pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovani, ali samo zdravstveno zavarovani (SRDAP).

Priponke: 07-PO-146-0501.doc

Pripravil-a: Tanja Perko