O-STA

SURS novica: Evropski teden gozdov (2. - 6. november 2020)

SURS je ob evropskem tednu gozdov pripravil posebno objavo:

Ob evropskem tednu gozdov izpostavljamo nekaj značilnosti slovenskih gozdov in gozdarstva

Evropski teden gozdov (2. - 6. november 2020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povzetek:
Večina lesnih zalog evropskih gozdov se uporablja za gospodarske namene. 15. globalni cilj trajnostnega razvoja spodbuja trajnostno gospodarjenje z gozdovi in gozdnimi viri,
pri čemer je način rabe lesa za energetske namene izrednega pomena.

Povezava do celotne vsebine novice:
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9195