O-STA

Indeksi povprečnih vrednosti zunanje trgovine, 1. četrtletje 2005

(5.7.2005)

Področje: Zunanja trgovina

Podatki o indeksih povprečnih vrednosti zunanje trgovine za prvo četrtletje 2005 so objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT.

Indeksi povprečnih vrednosti izvoza in uvoza, s katerimi merimo dinamiko izvoznih in uvoznih cen, so prikazani po sektorjih in odsekih Standardne mednarodne trgovinske klasifikacije (SMTK), po področjih, podpodročjih in oddelkih Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) in po Klasifikaciji širokih ekonomskih kategorij. Indeksi so izračunani iz podatkov v SIT in podatkov v EUR.

Pripravil-a:

Simon Perše