O-STA

Energetika, marec 2005 - maj 2005

(5.7.2005)

Področje: Energetika

Proizvodnja električne energije je bila v aprilu in maju 2005 manjša kot v istih mesecih lani. Uvoz in izvoz električne energije se v letošnjem letu še naprej zmanjšujeta. V marcu 2005 se je proizvodnja električne energije na pragu v hidroelektrarnah povečala za 33 % in v nuklearni elektrarni za 10 %. V termoelektrarnah je bila proizvodnja električne energije manjša za 9 %, pri čemer se je za skoraj trikrat povečala poraba naftnih derivatov, poraba ostalih energentov za proizvodnjo električne energije pa zmanjšala.

Spremljanje trga z gorivi v SI-STAT že kaže sezonski trend pri oskrbi z zemeljskim plinom, utekočinjenim naftnim plinom (UNP) in kurilnim oljem z žveplom pod en odstotek. Tako je marca 2005 oskrba z zemeljskim plinom upadla za 6 %, oskrba z utekočinjenim naftnim plinom za 15 % in oskrba s kurilnim oljem z žveplom pod en odstotek za 4 %. Oskrba s koksom se je v marcu zmanjšala za 20 %, vendar je bila kljub temu za 4 % večja kot lanskega marca.

Zmanjšala se je tudi oskrba z rjavim premogom in lignitom za 2 %, njun uvoz se je povečal kar za dobrih sedemkrat. Več podatkov o tem boste našli v podatkovni bazi SI-STAT.

Pripravil-a:

Mojca Noč Razinger