O-STA

Dnevno zagotavljamo 320 toplih obrokov in varstvo za 80 otrok

Dnevno zagotavljamo 210 učencem in dijakom tople obroke, ki jih prevzemajo v šolskih kuhinjah vseh šestih velenjskih osnovnih šol. Poleg tega prostovoljci skupine Udarnik MC Velenje več kot 20 toplih obrokov dostavljajo ranljivim skupinam. Dnevne obroke omogočamo tudi socialnim upravičencem. Nujno varstvo predšolskih otrok zagotavljamo v štirih enotah Vrtca Velenje.

Na vseh velenjskih osnovnih šolah smo organizirali prevzem toplih obrokov za 190 upravičenih učencev, 20 upravičenih dijakov pa tople obroke prevzema v kuhinji Osnovne šole Gustava Šiliha. Število upravičencev se dnevno spreminja, prijave pa šole sprejemajo prek eAsistenta.

V Mestni občini Velenje zagotavljamo tudi brezplačno dostavo brezplačnega toplega obroka na dom, in sicer za starostnike, gibalno ovirane, osebe v karanteni, ki nimajo možnosti, da bi jim svojci pomagali, in tiste, ki si zaradi socialne stiske ne morejo skuhati ali privoščiti toplega obroka. Storitev velja za občane Mestne občine Velenje na območju občine. Trenutno je 20 takšnih oseb. Poleg tega zagotavljamo obroke tudi za 97 socialnih upravičencev, občank in občanov Mestne občine Velenje. Za te osebe dnevno pripravimo približno 119 obrokov (97 kosil, 11 zajtrkov in 11 večerij).

Nujno varstvo poteka v štirih dežurnih enotah Vrtca Velenje (Tinkara, Lučka, Najdihojca in Vrtiljak). V prihodnjem tednu bo varstvo potekalo na enak način. Starši prek eAsistenta prijavijo prihod otroka in prinesejo potrdilo delodajalca o upravičenosti do nujnega varstva otrok. V tem tednu je dnevno okoli 80 otrok potrebovalo nujno varstvo, kar predstavlja približno 5,5 % vseh vpisanih otrok.