O-STA

Indeksi cen in cene na drobno, junij 2005

(7.7.2005)

Področje: Cene

Podrobne podatke o indeksih cen in cen na drobno objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.

Povprečne drobnoprodajne cene izdelkov in storitev

Pripravil-a:

Mojca Maček Kenk