O-STA

Zaključujemo projekt CTN Prireditveni oder in prostor

Velenje, 19. november 2020 - Na gradbišču ob Velenjskem jezeru potekajo zaključna dela v okviru projekta CTN Prireditveni oder in prostor. Pričakujemo, da bodo postopki za izdajo uporabnega dovoljenja zaključeni še v letošnjem letu.

Na gradbišču potekajo zaključna dela zunanje ureditve, odpravljajo se ugotovljene pomanjkljivosti, opravljajo se posamični kvalitativni pregledi opravljenih del. Izvedba GOI del je še vedno v skladu s terminskim in finančnim načrtom. Pripravljena je vsa potrebna dokumentacija za tehnični pregled, vendar pa zaradi epidemije ni znano, na kakšen način in kdaj bo lahko izveden. Pričakujemo, da bodo postopki za izdajo uporabnega dovoljenja zaključeni še v letošnjem letu.

Vrednost investicije znaša 9.059.051,55 evra, uspeli pa smo pridobili skoraj 70 % sofinancerskih sredstev oz. 6.001.238 evrov. Uradno odprtje nove pridobitve ob Velenjskem jezeru načrtujemo v prihodnjem letu.

Sporočilu prilagamo še fotografiji (avtor: Stane Jeršič).

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje