O-STA

Indeksi povprečnih vrednosti zunanje trgovine, 2002-2003

(7.7.2005)

Področje: Zunanja trgovina

Četrtletne podatke o indeksih povprečnih vrednosti zunanje trgovine za leti 2002 in 2003 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.Indeksi povprečnih vrednosti izvoza in uvoza, s katerimi merimo dinamiko izvoznih in uvoznih cen, so prikazani po sektorjih in odsekih Standardne mednarodne trgovinske klasifikacije (SMTK), po področjih, podpodročjih in oddelkih Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) in po Klasifikaciji širokih ekonomskih kategorij.

Indeksi so izračunani iz podatkov v SIT in podatkov v EUR.

Pripravil-a:

Simon Perše