O-STA

Možnost elektronskega naročanja parkirnih kart, abonmajev in dovolilnic

Velenje, 23. november 2020 - Na spletni strani Komunalnega podjetja Velenje, www.kp-velenje.si (Dejavnosti/Modre cone/E-naročanje; https://www.kp-velenje.si/index.php/dejavnosti/modre-cone/?view=article&id=1916) so objavili novo aplikacijo E-naročanje modrih con, kjer lahko uporabniki za leto 2021 elektronsko pridobijo letne parkirne abonmaje, dovolilnice in parkirne karte. Na ta način je omogočeno lažje, hitrejše in enostavnejše urejanje dokumentacije.

Letne parkirne abonmaje za leto 2021 bo možno zamenjati v mesecu januarju (v prvem tednu januarja za cone A, B in E, v drugem tednu januarja za cono C in v tretjem tednu januarja za cono D), letos prvič preko e-naročanja. Pogoj za izvedbo e-naročanja modrih con je, da je uporabnik prejemnik e-računa v obliki PDF. Stanovalci območja določene modre cone lahko parkirajo z abonmaji, ki se glasijo na registrsko številko avtomobila. Stanovalci so upravičeni do največ dveh abonmajev, prvi abonma stane 12 evrov, drugi pa 45 evrov.

Abonmaji in dovolilnice za garažno hišo Gorica, ki se glasijo na registrsko številko avtomobila, bodo veljali do zamenjave oziroma najkasneje do 31. januarja 2021. Tem uporabnikom ni treba pošiljati vlog, saj bodo uslužbenci nove dokumente pripravili na podlagi letošnjih podatkov. Naročilo lahko novi uporabniki letos prvič izvedejo preko e-naročanja.

Ostale parkirne karte (letne in mesečne) bodo veljale do izteka veljavnosti posamezne karte, zato lahko nove naročite že od 16. decembra 2020 dalje, in sicer elektronsko preko spletne strani z e-naročilom ali se oglasite v pisarni Modre cone (Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37/b, Velenje).

Naročilnice, ki jih izdajajo podjetja za nakup parkirnih kart, se morajo glasiti na Komunalno podjetje Velenje.

V pisarni Modre cone na Komunalnem podjetju Velenje so dosegljivi na telefonskih številkah 03 896 18 72 in 080 80 34 ali na elektronskem naslovu prodaja@kp-velenje.si.

Pripenjamo karto parkirnega režima v Velenju.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje