O-STA

URBANE STRATEGIJE - Podiplomski študij

Univerza uporabnih umetnosti Dunaj

Zaha Hadid - Greg Lynn - Wolf D. Prix

Gostje Raimund Abraham, Charles Correa, Mario Coyula-Cowley, Jeffrey

Kipnis, Thom Mayne, Eric O. Moss, Patrik Schumacher

Pogoji diploma iz arhitekture, krajinske arhitekture ali oblikovanja

Prijavedo 13. avgusta 2005

Razgovor avgust 2005

Začetek oktober 2005

Trajanje trije semestri, dva 8 dnevna modula na semester

Tema leta "Združevanje dveh mest", npr. Dunaj-Bratislava

Naziv Magister znanosti

Šolnina 15.000 evrov

Informacije urban.strategies@uni-ak.ac.at

www.dieangewandte.at/archurban

Univerza uporabnih umetnosti na Dunaju jeseni 2005 ponuja 3-semesterski podiplomski študij pod vodstvom profesorjev na Inštitutu za arhitekturo - Zaha Hadida, Grega Lynna and Wolfa D. Prixa - za pridobitev naziva magister znanosti na področju urbanih strategij.

Šest intenzivnih 8-dnevnih seminarjev se ukvarja z analizo in izboljšavami najnovejših dognanj na področju urbanih strategij. Da bi izboljšali vsestranski dialog med profesorji in študenti, bodo večino modulov prevzeli gostujoči profesorji in priznani arhitekti iz uveljavljenih institucij po vsem svetu.

Vsak program bo imel svojo "temo leta", ki bo predmet predavanj, razprav ter delavnic v majhnih delovnih skupinah. Poleg tega bo vsak gostujoč predavatelj predstavil lastno temo, ki spada v okvir splošne tematike.

Magistrska naloga, ki jo študenti predstavijo in zagovarjajo na zaključnem seminarju, bo zastavljena na začetku študija. Tema prvega programa je strateško združevanje dveh mest (npr. Dunaj-Bratislava).

Profesorji Zaha Hadid, Greg Lynn ali Wolf D. Prix bodo študentom predstavili tematiko in jih kot mentorji vodili skozi ves program.

Kontakt

Katharina Müller

Oskar-Kokschka-Platz 2, A-1010 Dunaj, Avstrija

T (+43 1) 71133-2336

F (+43 1) 71133-2339

urban.strategies@uni-ak.ac.at

www.dieangewandte.at/archurban