O-STA

Obnovljen poligon šole vožnje

Velenje, 2. december 2020 - Pred dnevi smo zaključili z rekonstrukcijo poligona šole vožnje, ki je bila nujna za ohranitev izpitnega centra v Velenju. Šole vožnje morajo namreč v skladu z Zakonom o voznikih zagotavljati neprometno površino, na kateri se lahko kandidati za voznike na varen in neobremenjen način z ostalim prometom naučijo najbolj osnovnih spretnosti in tehnik vožnje, preden se z učiteljem vožnje podajo v cestni promet. Obstoječi poligon je bil premajhen in je le pogojno zadostoval za preizkus kandidatov iz tehnike vožnje z motornimi kolesi, pri usposabljanju kandidatov vozniške kategorije B pa uporaba vadbene površine ni bila možna. Ker na pristojnem ministrstvu potekajo postopki za sprejetje novih pravilnikov, ki bodo za usposabljanje za pridobitev vozniškega izpita določali višje standarde, smo se v Mestni občini že septembra odločili, da bomo pomagali ohraniti izpitni center v Velenju in bomo obstoječ poligon obnovili. Rekonstrukcija poligona je zajemala: zunanjo ureditev, dograditev asfaltne površine in ureditev kanalizacije (odvodnjavanje padavinski odpadnih vod iz območja). Dela je izvedlo podjetje Andrejc, d. o. o., vrednost investicije pa je znašala 59.313,22 evra.

Mestna občina Velenje je že leta 2015 na pobudo šol voženj in Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa na lokaciji ob Škalskem jezeru (v neposredni bližini golf igrišča) uredila vadbeno površino - poligon varne vožnje, ki se je uporabljal predvsem za namen izvajanja opravljanja vozniških izpitov z enoslednimi motornimi vozili in usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil v šolah vožnje s področja Velenja. Vadbena površina pa je bila premajhna, pogojno je zadostovala za preizkus kandidatov iz tehnike vožnje z motornimi kolesi, pri usposabljanju kandidatov vozniške kategorije B, pa uporaba vadbene površine ni bila možna, saj je bila za sočasno izvajanje vozniških izpitov obeh kategorij premajhna.

Trenutno je na pristojnem ministrstvu v postopku sprejetje predloga pravilnikov o usposabljanju kandidatov in vozniških izpitih. Pravilnika določata višji standard za izvajanje predpisanih vaj za usposabljanje kandidatov, kot jih določa trenutno veljavni predpis. To pomeni, da bodo imele šole vožnje v prihodnosti težave pri izpolnjevanju predpisanih pogojev za usposabljanje kandidatov za kategorijo B in tudi za kategorijo A. Zaradi tega so se v začetku septembra sestali predstavniki šol vožnje, Javne agencije RS za varnost prometa in predstavniki Mestne občine Velenje in so predebatirali to problematiko ter se dogovorili, da bo Mestna občina Velenje pomagala pri iskanju najboljše rešitve ter s svojim prispevkom omogočila bodočim voznikom varno in ustrezno usposabljanje.

Pošiljamo fotografijo prenovljene površine.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje