O-STA

S Šaleško pivsko čašo skupaj ohranjamo grad Šalek

Velenje, 7. december 2020 - V okviru projekta RUINS smo izdelali spominek Šaleška pivska čaša. Gre za repliko pivske čaše iz žgane gline, ki je bila najdena pri arheoloških izkopavanjih gradu Šalek in izvira iz 15. stoletja. Izdelana je bila s pomočjo vretena na nožni pogon, na njej pa lahko vidimo štiri različne tipe pečatnega okrasja. Čaša je zaradi svoje oblike, ohranjenosti, predvsem pa zaradi pestrosti oblik pečatov edinstvena v Sloveniji in predstavlja višek lončarske spretnosti tistega časa.

Spominek izdeluje Lončarstvo Bahor, kupiti pa ga je možno v Muzeju Velenje, na Zavodu za turizem Šaleške doline, pri Turističnem društvu Šalek ali Lončarstvu Bahor. Cena Šaleške pivske čaše je 35 evrov. Z nakupom pa prispevate k ohranjanju gradu Šalek, saj bomo en evro od vsakega nakupa namenili obnovi in vzdrževanju gradu Šalek.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje