O-STA

Cestna dela v Tajni zaključena

Velenje, 8. december 2020 - Izvajalec del, podjetje NIVIG, d. o. o., je v preteklih dneh zaključil z deli v Tajni v vrednosti 85.999 evrov z DDV.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi javnega razpisa. Uredil je meteorno kanalizacijo in asfaltiral makadamske dele ceste JP 950 794 in odseka ceste JP 950 793 v Tajni.

Prijazen pozdrav

Sluľba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje