O-STA

E-simbioza kripto valut in tujih jezikov

Brezplačni webinar s področja storitev ESS projekta Munera 3

Celje, 14. 12. 2020
Projekt Munera 3 povezuje 86 slovenskih šol, ki s pomočjo Evropskih socialnih skladov in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport med leti 2018 in 2022 izvajajo programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene na strokovnih področjih tehnike, biotehnike in storitev v vseh dvanajstih statističnih regijah Republike Slovenije. Poslovodeči partner je Šolski center Nova Gorica, koordinatorski šoli za področje storitev pa sta Gimnazija Celje - Center (GCC) in Srednja upravno administrativna šola Ljubljana (SUAŠ).

Del projekta so tudi mreženja partnerskih organizacij, gospodarstva in javnega sektorja ter brezplačni seminarji, ki jih v času dela na daljavo izvajajo v obliki webinarjev. Za konec letošnjega nenavadnega koledarskega leta, so tako na GCC in SUAŠ pripravili zanimiv in aktualen spletni seminar z naslovom "Kripto valute in zgodnje učenje angleščine nas združita v e-simbiozo", ki bo jutri, v torek, 15. 12. 2020, ob 17. uri na platformi Zoom (podrobnosti in prijave so objavljene na spletni strani projekta http://www.munera3.si/dogodki/)

Digitalizacija, globalizacija in aktualne pandemične razmere, ki družbo in njene sisteme postavljajo pred velike izzive so bile vodilo pri oblikovanju spletnega seminarja. Področje storitvenega sektorja je zaradi svoje obsežnosti še posebej pomembno, zato sta GCC povezala v tem trenutku eno najbolj vročih tem globalnih financ - kriptovalute in veriženje blokov, ki jih bo predstavil Roman Berginc, pomen jezikovnih spretnosti in zgodnjega učenja tujih jezikov, ki je za narod kot smo Slovenci izjemnega pomena (o tem bo spregovorila mag. Mija Selič) in platformo e-Simbioza, ki predstavlja učinkovito podporo krožnemu gospodarstvu. O njej bo spregovorila doc. dr. Urška Fric s Fakultete za informacijske študije Novo mesto.

Cilj projekta Munera 3 je izboljšanje kompetenc zaposlenega prebivalstva zaradi potreb na trgu dela, kariernega napredovanja, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. V projekt bo do konca leta 2022 vključenih najmanj 17.640 zaposlenih, ki se bodo izobraževali in usposabljali na ravni srednješolskega poklicnega, srednješolskega strokovnega ter višješolskega izobraževanja.

PRILOGA: Fotografije z lanske Konference Munera 3 v Laškem (foto: Andraž Pušnik, arhiv ŠCNG)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si