O-STA

Indeksi cen in cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, maj 2005

(14.7.2005)

Področje: Cene

1. Indeksi cen in cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, maj 2005

Producer price indices and prices of agricultural products, Slovenia, May 2005

Cena1) Price1) (SIT)Indeks / Index
V 2005O 2000V 2005IV 2005V 2005V 2004
KMETIJSTVO SKUPAJ.117,2103,7101,0AGRICULTURAL GOODS OUTPUT
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic.113,3101,7101,5Agricultural goods output, excl. fruits and vegetables
RASTLINSKI PRIDELKI.128,6111,598,4CROP OUTPUT
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic.117,6107,198,6Crop output, excluding fruits and vegetables
Žita (vključno seme).100,495,179,8Cereals (including seeds)
Industrijske rastline.178,2124,2164,4Industrial plants
Krmne rastline.136,7111,974,7Forage plants
Zelenjadnice,cvetje,okrasne rastline.122,399,690,1Vegetables and horticultural products
Zelenjadnice.122,398,687,7Fresh vegetables
Cvetača in brokoli103,3997,590,564,9Cauliflower
Zelje44,42140,4142,195,0Cabbage
Solata131,11131,357,785,1Lettuce
Korenje74,86238,6126,595,0Carrots
Čebula55,86105,3127,940,8Onions
Cvetje,okrasne rastline,sadike.122,3102,798,5Flowers and ornamental plants
Krompir (vključno seme).107,9154,341,6Potatoes (including seeds)
Krompir, jedilni,pozni17,2770,2103,121,8Potatoes for consumption, late
Sadjarstvo.159,4126,5101,6Fruits
Jabolka, namizna89,35147,9125,8126,8Dessert apples
Vino.108,5101,3103,3Wine
Vino, namizno217,29104,7103,2120,6Table wine
Vino, kakovostno399,21108,7101,2102,6Quality wine

1) Cene odkupljenih pridelkov so izražene v SIT na mersko enoto: liter pri vinu in mleku; kos pri jajcih in kg pri vseh preostalih pridelkih; če v posameznem mesecu kak pridelek ni bil odkupljen in zato zanj nimamo cene, vzamemo za izračun zadnjo evidentirano ceno.

Prices are expressed in SIT per unit: litre with wine and milk; piece with eggs or kilogram with all other products. In the case of not purchased and missing price in a certain month, we use repetition of the last recorded price.

DOSTOP DO PODATKOVPodrobnejše mesečne in letne bazne indekse cen in cene kmetijskih pridelkov objavljamo od leta 2000 dalje na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT.

V priponki najdete tudi naslednjo tabelo:

Indeksi cen in cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, maj 2005 (nadaljevanje)

KOMENTAR

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile maja 2005 za 3,7 % višje kot aprila 2005. Cene rastlinskih pridelkov so bile za 11,5 % višje in cene živali in živalskih proizvodov za 0,2% višje (cene živali so bile višje za 1,1 %, cene živalskih proizvodov pa za 1,1 % nižje).Cene kmetijskih pridelkov v letošnjem maju so bile v primerjavi z majem 2004 višje za 1,0 %. Cene živali in živalskih proizvodov so bile višje za 2,4 % (cene živali so bile višje za 5,9 %, cene živalskih proizvodov pa nižje za 2,6 %, predvsem zaradi nižje cene mleka), cene rastlinskih pridelkov pa so bile (zaradi nižjih cen žit, zelenjadnic in krompirja) nižje za 1,6 %.

Priponke: 04-PO-108-0505.doc

Pripravil-a: Marija Sluga