O-STA

Indeksi cen inputov v kmetijstvu, maj 2005

(14.7.2005)

Področje: Kmetijstvo in ribištvo

1 Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, maj 2005

Agricultural input price indices, Slovenia, May 2005

Indeksi / Indices
V 05 O 2000V 05 IV 05V 05 V 04
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)130,999,597,2Goods and services currently consumed in agriculture (Input 1)
Semena in sadike130,4100,0101,2Seeds and planting stock
Energija; maziva141,097,9119,0Energy; lubricants
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal156,299,4103,9Fertilisers and soil improvers
Sredstva za varstvo rastlin116,0100,0103,9Plant protection products and pesticides
Veterinarske storitve142,0100,0103,8Veterinary expenses
Krmila115,7100,079,7Animal feedingstuffs
Vzdrževanje opreme133,899,8104,9Maintenance of materials
Vzdrževanje zgradb128,498,9104,8Maintenance of buildings
Drugi proizvodi in storitve164,099,9101,5Other goods and services
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)138,699,7106,3Goods and services contributing to agricultural investment (Input 2)
Oprema131,1100,0106,2Materials
Zgradbe155,499,2106,4Buildings
SKUPAJ (INPUT 1 + INPUT 2)133,299,699,9TOTAL (INPUT 1 + INPUT 2)

DOSTOP DO PODATKOV:

Podrobnejše mesečne in letne bazne indekse cen inputov v kmetijstvu objavljamo od leta 2000

dalje na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT.

KOMENTAR

Cene inputov v kmetijstvu so bile v maju 2005 povprečno za 0,4 % nižje kot v predhodnem mesecu (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se znižale povprečno za 0,5 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa povprečno za 0,3 %).V primerjavi s cenami v maju 2004 pa so bile cene inputov v kmetijstvu v maju 2005 nižje povprečno za 0,1 % (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se znižale v povprečju za 2,8 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se zvišale povprečno za 6,3 %).

Priponke: 15-PO-140-0507.doc

Pripravil-a: Helena Puc