O-STA

Povprečne mesečne plače, maj 2005

(15.7.2005)

Področje: Trg dela

ZAČASNI PODATKIPROVISIONAL DATA

1. Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija, maj 2005

Average monthly earnings by legal entities, Slovenia, May 2005

1.1 Povprečna mesečna bruto plača

Average monthly gross earnings

SITIndeksi / Indices
V 05O I-V 05O III-V 05V 05 IV 05V 05 V 04O I-V 05 O I-V 04V 05 O 04
Slovenija275861272102274149101,5107,3105,9103,7Slovenia

1.2 Indeks povprečnih bruto plač

Average gross earnings index

Indeks / Index
V 05 O VI 04 - V 05
Slovenija101,3Slovenia

1.3 Povprečna mesečna neto plača

Average monthly net earnings

SITIndeksi / Indices
V 05O I-V 05O III-V 05V 05 IV 05V 05 V 04O I-V 05 O I-V 04V 05 O 04
Slovenija175066173091174232101,1108,5107,1104,8Slovenia

1.4 Indeksi realnih povprečnih mesečnih bruto plač

Indices of real average monthly gross earnings

Indeksi / Indices
V 05 IV 05V 05 V 04O I-V 05 O I-V 04
Slovenija101,2105,0103,2Slovenia

2. Indeks povprečnih mesečnih bruto plač1) zaposlenih oseb, ki so prejele plačo, Slovenija, maj 20052)

Index of average monthly gross earnings1)of persons in paid employment who received earnings, Slovenia, May 20052)

Indeksi / Indices
V 05 IV 05V 05 V 04O I-V 05 O I-V 04
Slovenija101,7107,9106,6Slovenia

DODATNO POJASNILO

Objavljeni podatki so rezultat novega raziskovanja Mesečno poročilo o plačah pri pravnih osebah (Obrazec 1 - ZAP/M). Podatke zanj zbira AJPES in jih pošilja na SURS, ta pa jih statistično obdela.Opazovana populacija je ostala ista kot v prejšnjem raziskovanju; to pomeni, da v raziskovanje niso zajeti zasebna podjetja z 1 ali 2 zaposlenima osebama, samostojni podjetniki posamezniki in pri njih zaposlene osebe, osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, in kmetje.

Rezultati niso povsem primerljivi s prejšnjim raziskovanjem Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah (ZAP/M). Razlike so nastale zaradi drugačnega načina zajetja podatkov in drugačnega statističnega urejanja podatkov. Zaradi preloma časovne vrste bodo na voljo tudi preračuni za leto 2004. Indeksi so že izračunani iz preračunanih podatkov za leto 2004.

Posebna Prva statistična objava s končnimi podatki o plačah za leto 2005 in preračunanimi podatki o plačah za leto 2004 na ravni Slovenije bo izšla predvidoma 20. 7. 2005. Objavo publikacije s podrobnejšimi končnimi in preračunanimi podatki o plačah načrtujemo do konca avgusta 2005.

Priponke: 07-PO-010-0507.doc

Pripravil-a: Miran Žavbi