O-STA

Gradbena dovoljenja za stavbe

(18.7.2005)

Področje: Gradbeništvo

Podatke o gradbenih dovoljenjih za stavbe smo že objavili v Statističnih informacijah, zdaj pa jih objavljamo tudi na spletnih straneh našega urada - v podatkovni bazi SI-STAT.

Na voljo so serije podatkov od leta 1999 dalje. V njih so zajete vse stanovanjske in nestanovanjske stavbe, za katere je v opazovanem obdobju upravna enota izdala gradbeno dovoljenje (za novogradnjo, povečavo ali spremembo namembnosti). Pri povečavah stanovanjskih stavb ne upoštevamo prizidave sobe ali pomožnega prostora. Pri razvrščanju stavb uporabljamo Enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI), Uradni list RS, št. 33/03. Ta temelji na klasifikaciji Classification of Types of Constructions (CC), ki se uporablja v Evropski uniji.

Pripravil-a:

Radojka Vujasin