O-STA

Prestrukturiranje regije tudi z Industrijskim inkubatorjem

Velenje, 28. december 2020 - Na decembrski seji Sveta Mestne občine Velenje je direktorica Saša Inkubatorja Karla Sitar predstavila projekt Industrijsko-tehnološki inkubator, ki bi ga pričeli izvajati že v prihodnjem letu. Zagonskim podjetjem bi zagotavljali proizvodne prostore, kar bi vzpodbudilo investicijski ciklus in 50 novih delovnih mest letno.

Kljub krizni situaciji je letos v Saša inkubatorju nastalo 16 novih podjetij in 32 novih delovnih mest. Rast proizvodno naravnanih podjetij nas je spodbudila, da jim omogočimo primerno infrastrukturo za nadaljnji razvoj. V Poslovni coni Stara vas bi radi postavili 5.000 m2 velik Industrijski inkubator, s katerim bi zadržali hitro rastoča tehnološka podjetja v regiji in privabili še nekatera nova podjetja iz okolice. V nadaljevanju projekta je predvidena postavitev razvojno prototipnega proizvodnega prostora za industrijo 4.0, ki bi ga podprli s programom, specializiranimi delavnicami, mentorji in povezovanjem industrijskih korporacij z zagonskimi podjetji. Razvoj novih tehnologij je v porastu. Industrija jih je željna. Zato vidijo priložnost v povezovanju s korporacijami, kar že sedaj uresničujejo preko programa Future 4.0.

Izjemnega pomena je tudi vzpostavitev regijskega sklada tveganega kapitala, ki bo podjetjem omogočal financiranje. Želja je, da financiranje omogočimo iz evropskih sredstev, drugače pa bi oblikovali manjši sklad z zasebnimi vlagatelji. Obenem je v sklopu projekta predvidena prostorska širitev SAŠA inkubatorja še v tri občine SAŠA regije.

Skupna ocena vseh predvidenih stroškov znaša 8,5 milijona evrov (infrastruktura, program, oprema). Pričakujemo najmanj 85 % višino sofinanciranja z evropskimi sredstvi. Preostali delež bomo proporcionalno razdelili med vse partnerje projekta.

Ob ugodnih pogojih bi lahko odprtje Industrijskega inkubatorja načrtovali že konec leta 2021 oziroma v začetku leta 2020 in tako zagonskim podjetjem omogočili nadaljnjo rast.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje