O-STA

Pogoji 87. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 32. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

POGOJE

87. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC in

32. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki bo v torek, 26.07.2005 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 87. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM087271005 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Razpisana emisija 32. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM032270706 znaša 6.500.000.000 SIT oziroma 650.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Obrestna mera trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji.

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 28.07.2005.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 87. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 27.10.2005, in 32. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 27.07.2006.

Vlagatelji lahko svoja naročila za nakup trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic posredujejo preko naslednjih pooblaščenih vpisnikov:

Abanka d.d. (01 471 82 15), Bank Austria Creditanstalt d.d. (01 587 67 93), Factor banka d.d. (01 230 66 16), Mariborska borzno posredniška hiša d.o.o. (02 229 23 85), Nova Ljubljanska banka d.d. (01 476 52 09), Probanka (02 252 55 38) in SKB banka d.d. (01 471 50 95).

Podrobne informacije dobite pri vseh pooblaščenih vpisnikih in izdajatelju: Ministrstvo za finance, Zakladnica enotnega zakladniškega računa države, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: 01/369 64 29, 01/369 64 32, 01/369 64 30, telefaks: 01/369 64 39, e-mail: bostjan.valencic@mf-rs.si, aleksandra.cernjac@mf-rs.si, primoz.dolenc@mf-rs.si, spletna in WAP stran: http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/ index.wml.