O-STA

Mestna blagajna tudi v prihodnje v Delavski hranilnici

Velenje, 5. januar 2021 - Projekt Mestna blagajna bomo tudi letos in v letu 2022 izvajali v prostorih Delavske hranilnice. Občani Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj lahko položnice brez provizije plačujejo na posebej označenih okencih hranilnice, in sicer v Poslovni enoti Velenje (Šaleška cesta 20) vsak delovni dan od 8.30 do 12. ure in od 13. ure do 16.30, ob sredah do 17. ure, v Poslovalnici Velenje (Kidričeva cesta 12) pa vsak delovni dan od 8.30 do 12. ure in od 13. ure do 16.30.

Zaradi poteka pogodbe o izvajanju plačilnih storitev Mestne blagajne smo k sklenitvi pogodb o nadaljevanju sodelovanja povabili tudi vsa doslej vključena podjetja in javne zavode. Na naš poziv se je odzvalo 20 poslovnih subjektov.

V Mestni blagajni Mestne občine Velenje se lahko brez provizije poravnajo položnice, ki jih izstavljajo: Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Festival Velenje, Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, Krajevna skupnost Bevče, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Mako Turnšek, d. o. o., Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, Mladinski center Velenje, Naš čas, d. o. o., OŠ Antona Aškerca Velenje, OŠ Gorica Velenje, OŠ Gustava Šiliha Velenje, OŠ Livada Velenje, OŠ Miha Pintarja Toleda Velenje, OŠ Šalek Velenje, PUP - Saubermacher, d. o. o., Stanovanjsko podjetje Linea, d. o. o., Staninvest, d. o. o., Šolski center Velenje, Vrtec Velenje ter Mestna občina Velenje za najemnine garaž, najemnine vrtičkov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letovanje, kupnine stanovanj, odvoz zapuščenih vozil in kazni.

Nekatere pravne osebe, ki so doslej sodelovale v projektu, še niso podpisale pogodb o nadaljnjem sodelovanju. Podjetja se zaradi povečanja bančnih stroškov še odločajo, če bodo tudi v prihodnje sodelovala v projektu.

Seznam sodelujočih partnerjev bomo sproti posodabljali na občinski spletni strani www.velenje.si (Za občane, Mestna blagajna).

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet ľupana

T: 03 8961 700
........................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, ąt. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Sploąna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med poąiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoľevanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakrąnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite poąiljatelja elektronskega sporočila.