O-STA

Poročilo družbe First Data o rezultatih drugega četrtletja

Poročilo družbe First Data o rezultatih drugega četrtletja;

Mreža za nakazilo denarja Western Union poroča o 20% rasti poslovanja

DENVER--(BUSINESS WIRE)—15.julija 2005— Družba First Data Corp. (NYSE: FDC) je danes objavila zaslužek drugega četrtletja, ki znaša 0,50 USD na delnico. Rezultati so vključevali tudi 0,40 dolarja stroškov integracije Concorda in 0.02 USD ostalih stroškov. Prihodek se je povečal za 3% na 2,6 biljarde dolarjev, marža pri poslovanju pa je znašala 21,5%.

V tem četrtletju je bilo ponovno odkupljenih 7.9 mio delnic za 304 mio USD po povprečni ceni 38.47 USD za delnico, kar je v družbinem programu za ponovne odkupe pustilo odobrenih 1,6 milijarde USD.

“Nadaljujemo z uresničevanjem strategije, da gre vsako plačilo v takojšnjo obdelavo, iz kakršnekoli naprave, ob kateremkoli času, na katerikoli račun.V drugem četrtletju smo dosegli prepričljive rezultate in ker je integracija Concorda že skoraj za nami, z veseljem pričakujemo tudi izzive preostalega dela leta«, je povedal Charlie Fote, predsednik in glavni izvršilni vodja družbe.

Telefonska in internetna konferenca

Charlie Fote, predsednik in glavni izvršilni vodja, Kim Patmore, izvršilna podpredsednica in glavna vodja financ, ter Gary Kohn, podpredsednik oddelka za stike z investitorji, bodo o rezultatih drugega četrtletja razpravljali na telefonski konferenci, ki bo danes ob 8:00 dopoldne po vzhodnoameriškem času (EDT). Konference se lahko udeležite, če v ZDA pokličete na 888-831-9087, v tujini pa +1-210-234-8001 ter vtipkate vstopno kodo, ki je FDC. Konferenco bo predvajala tudi spletna stran družbe na www.firstdata.com. Zainteresirane vabimo, da na povezavo kliknejo 10 do 15 minut pred začetkom konference. Konferenca bo odprta za javnost.

Uro po zaključku konference do popoldneva 22. julija 2005 po vzhodnoameriškem času, pa bo na voljo tudi posnetek konference. Dostopen bo preko telefonske številke 866-361-4936 v ZDA ali +1-203-369-0184 v tujini (vstopna koda ni potrebna), ogledate pa si ga lahko tudi na www.firstdata.com.

Opozorilo: Vse izjave vodij First Data na konferenci so last družbe First Data in zaščitene z avtorskimi pravicami. Razen ponovitve konference družba First Data ni odobrila in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli snemanje, ponovno predvajanje, distribucijo ali kakršnokoli transkripcijo konference.

O družbi First Data

Družba First Data Corp. (NYSE: FDC) je med vodilnimi ponudniki rešitev za elektronsko poslovanje in plačilne storitve za podjetja in potrošnike po vsem svetu. S 4.1 mio prodajnih mest, 1400 izdajatelji kartic in milijoni strank prispeva k svetovnemu gospodarstvu na ta način, da ljudem in podjetjem po vsem svetu omogoča nakup blaga in storitev s praktično kakršnimkoli načinom plačila. Portfelj storitev in rešitev družbe First Data vključuje izdajo kreditnih plačilnih kartic, bančnih plačilnih kartic, kartic zasebnih izdajateljev, pametnih kartic, anonimnih plačilnih kartic ter storitve podatkovne obdelave trgovskih transakcij; storitve prenosa denarja; denarne nakaznice; rešitve za avtentifikacijo in zaščito pred ponarejanjem; storitve garancije in overjanja čekov preko TeleCheck-a; internetne rešitve; rešitve za mobilno telefonijo. Western Union s podružnico Orlandi Valuta predstavlja eno največjih svetovnih mrež za nakazilo denarja; ima približno 233,000 predstavništev v več kot 200 državah in ozemljih.Njeno omrežje STAR Network ponuja sprejem plačila, zavarovan s PIN-kodo na 1.7 mio bankomatih in prodajnih mestih. Za nadaljnje informacije obiščite www.firstdata.com.

Obvestilo vlagateljem, bodočim vlagateljem in skupnosti vlagateljev; opozorilo glede izjav o prihodnosti

Izjave v pričujočem obvestilu za medije o poslovanju družbe First Data Corporation, ki niso zgodovinska dejstva, vključno z predvidevanji glede ocen bodočih prihodkov in zaslužkov, so »izjave o prihodnosti«. Vse izjave o prihodnosti so po naravi nezanesljive, saj temeljijo na raznih pričakovanjih in domnevah glede dogodkov v prihodnosti in so tako podvržene številnim znanim in neznanim tveganjem in negotovostim, ki lahko povzročijo, da se dejanski dogodki in rezultati močno razlikujejo od pričakovanih. Pomembna dejstva, na katerih temeljijo izjave o prihodnosti družbe First Data, pa so naslednja:

(a) predvidevanje razvoja vseh dogodkov, ki bi lahko zadržali ali negativno vplivali na integracijo Concord EFS, Inc. v skladu z integracijskimi načrti družbe, vključno z načrti, da se integrira sisteme informacijske tehnologije, odpravi dvojni režijski stroški ter obdrži stranke in za razvoj družbe ključne kadre;

(b) nadaljnja rast pri cenah, ki so blizu nedavnim cenam plačilnih transakcij preko kartic, transakcij prenosa denarja potrošnikov in cenam na trgih drugih proizvodov;

(c) uspešne preusmeritve pri pogodbah za storitve z večjimi strankami;

(d) obnovitev pomembnih pogodb v poslovnih enotah družbe v skladu s preteklimi izkušnjami;

(e) hitro, uspešno in gospodarno uvajanje sistemov za obdelavo podatkov; pri tem je naš cilj razvoj novih izdelkov, boljša funkcionalnost in večja učinkovitost;

(f) uspešna in hitra integracija pomembnih poslovnih dejavnosti in tehnologij, ki jih pridobi družba in uresničevanje pričakovanih sinergij;

(g) nadaljevanje razvoja in vzdrževanja primernih načrtov za kontinuirano poslovanje družbinih sistemov za obdelavo podatkov, ki upoštevajo potrebe in tveganja tovrstnih sistemov;

(h) odsotnost nadaljnje konsolidacije finančnih ustanov, ki so naše stranke, ali drugih skupin strank, saj ima ta pomemben vpliv na odnose med strankami FCD in ne pomeni pomembne izgube poslovanja s pomembnimi strankami družbe;

(i) dosežek načrtovane rasti prihodka v celotni družbi, tudi v programu trgovskega povezovanja, ki vključuje nekaj skupnih poslov, ki jih ne vodi le družba sama in pri katerih se vsak od parterjev ravna neodvisno o drugih, ter uspešno obvladovanje pritiskov glede cen s pomočjo stroškovne učinkovitosti in drugih pobud glede obvladovanja stroškov;

(j) uspešno spopadanje s kreditnimi tveganji in možnim ponarejanjem v poslovnih enotah družbe in programu trgovskega povezovanja, posebno v kontekstu razvijajočih se trgov za elektronsko poslovanje;

(k) predvidevanje tehnoloških sprememb in odgovor nanje, še posebej na področju elektronskega poslovanja;

(l) pritegnitev in ohranitev usposobljenih ključnih kadrov;

(m) predvidevanje vsakršnih sprememb zakonodaje, predpisov, pravil združenja kreditnih kartic ali drugih industrijskih standardov, ki vplivajo na tista področja poslovanja FDC, ki lahko zahtevajo pomembne posodobitve izdelkov, zmanjšajo trg naših izdelkov ali njihovo vrednost, ali zaradi njih izdelki postanejo zastareli;

(n) nadaljevanje podobne stopnje obresti v izogib povečanju honorarjev zastopnikom, povezanim z izdelki za plačilne storitve ter rasti obresti posojil, ki jih je vzela družba;

(o) odsotnost pomembnih sprememb vrednosti tujih valutah, ki bi lahko vplivale na transakcije prenosa denarja, posebej na zelo prometnih območjih, ne da bi se ustrezno povečala obseg poslovanja ali plačilo strank;

(p) nadaljevanje politične stabilnosti v državah, ki so pomembne za poslovanje Western Uniona;

(r) uvedba pogodb zastopnikov Western Union z vladnimi entitetami, kot je bilo načrtovano, in ohranjanje odnosov z državami, v katerih Western Union ima ali uvaja pomembne pogodbe z zastopniki;

(s)predvidevanje vsakršnih razvojev dogodkov, ki so povezani s predhodno odkritimi tožbami, preiskavami in podobnimi zadevami;

(š) ne vključujejo katastrofalnih dogodkov, ki bi lahko vplivali na poslovne objekte in naprave družbe ali njenih pomembnih strank, komunikacijske sisteme in tehnologijo, ter dogodkov, ki bi lahko imeli pomemben negativen vpliv na trenutne gospodarske pogoje ali število strank s kupno močjo;

(t) ne vsebujejo pomembnih kršitev varnosti kateregakoli od naših sistemov; in

(u) uspešno obvladovanje potenciala tako zaščite patentov in patentnih obveznosti v okvirju hitrega razvoja pravnega okvirja za obsežno zaščito patentov za programsko opremo.

FIRST DATA CORPORATION

KONSOLIDIRAN IZKAZ PRIHODKOV

(nerevidiran)

(v milijonih, razen vsot za delnico)

(NP = ni pomembno)

Trimesečno obdobje z zaključkom 30. junija,


20052004Razlika
Prihodki:Honorarji iz storitev transakcij in obdelave:Plačilne storitve$1,039.7$904.915%
Trgovske storitve760.6734.44%
Storitve garancije in overitve čekov92.3102.8-10%
Storitve izdaje kartic396.2429.0-8%
Vse drugo31.329.46%
Čisti dohodek iz investicij(14.7)47.0NP
Strokovne storitve22.026.0-15%
Vzdrževanje programske opreme in licenčnine15.116.3- 7%
Prodaja izdelkov in drugo110.796.015%
Povračilo poštnine in drugo158.3143.310%

2,611.52,529.13%
Odhodki:


Stroški storitev1,403.71,284.49%
Stroški prodanih izdelkov58.657.62%
Prodaja, splošna in administrativna408.1419.3-3%
Povračilo poštnine in drugo158.3143.310%
Drugi poslovni odhodki:


Prestrukturiranje, neto10.24.6NP
Oslabitve0.21.2NP
Sodni postopki in poravnave-15.4NP
Drugo11.4-NP

2,050.5
1,925.8

6%
Poslovni prihodek561.0603.3-7%
Drugi prihodki (odhodki):


Prihodki od obresti4.65.8-21%
Odhodki za obresti(55.0)(31.0)77%
Dobiček (in izgube) pri vlaganjih(0.6)(0.4)NP
naložene prekinitve (s strani države), neto0.2-NP

(50.8)
(25.6)

NP
Dohodek pred obdavčitvijo, manjšinska kapitalska udeležba, lastniški zaslužek v odvisnih družbah in ukinjeno poslovanje510. 2577.7-12%
Davki na dohodke130.6126.93%
Manjšinska kapitalska udeležba(37.1)(28.4)31%
Lastniški zaslužek v odvisnih družbah49.441.519%
Dohodek iz tekočega poslovanja391.9463.9-16%
Dohodek iz ukinjenega poslovanja (USD 0) in neto davki (USD 6.9) (a)-2.1NP
Čisti prihodek$391.9$466.0-16%
Zaslužek na delnico v tekočem poslovanju:


OsnovniUSD 0.51USD 0.54-6%
RazcepljenUSD 0.50USD 0.53-6%
Zaslužek na delnico:


OsnovniUSD 0.51USD 0.54-6%
RazcepljenUSD 0.50USD 0.53-6%
Tehtano povprečje neplačanih nepokritih delnic:


Osnovni774.1866.0-11%
Razcepljen782.8881.9-11%
nepokrite delnice na koncu obdobja771.6
857.5

-10%

FIRST DATA CORPORATION

KONSOLIDIRAN IZKAZ PRIHODKOV

(nerevidiran)

(v milijonih, razen vsot za delnico)

Poslovanje šestih mesecev v zaključkom 30. junija,


20052004Razlika
Prihodki:


Storitve transakcij in obdelave:


Plačilne storitveUSD 2,016.2USD 1,758.015%
Trgovske storitve1,4431,309.310%
Storitve garancije in overitve čekov186.3200.6-7%
Storitve izdaje kartic806.0808.00%
Vse drugo63.568.6-7%
Čisti dohodek iz vlaganj(27.3)96.9NP
Strokovne storitve43.848.6-10%
Vzdrževanje programske opreme in licenčnine28.232.0-12%
Prodaja izdelkov in drugo212.9172.224%
Povračilo poštnine in drugo318.5293.39%

5,091.44,787.56%
Odhodki:


Stroški storitev2,755.32,467.812%
Stroški prodanih izdelkov118.2104.513%
Prodaja, splošna in administrativna798.6776.13%
Vračilo poštnine in drugo318.5293.39%
Drugi poslovni odhodki:


Prestrukturiranje, neto10.236.8NP
Oslabitve(0.8)6.9NP
Sodni postopki in poravnave0.115.4NP
Drugo

11.425.0NP

4,011.5
3,725.8

8%
Poslovni dobiček1,079.91,061.72%
Drugi prihodki (odhodki):


Prihodek iz obresti9.511.2-15%
Odhodki za obresti

(103.1(62.1)66%
Dobiček (in izguba) pri vlaganjih22.2(2.2)

NP
naložene prekinitve (s strani države), neto6.5265.1NP

(64.9)212.0NP
Dohodek pred obdavčitvijo, manjšinska kapitalska udeležba, lastniški zaslužek v odvisnih družbah in ukinjeno poslovanje1,015.01,273.7-20%
Davki na dohodke274.0345.5-21%
Manjšinska kapitalska udeležba(67.8)(56.7)20%
Lastniški zaslužek v odvisnih družbah93.272.329%
Dohodek iz tekočega poslovanja766.4943.8-19%
Dohodek iz ukinjenega poslovanja (USD 0) in neto davki (USD 9.6) (a)-5.7NP
Čisti dobičekUSD 766.4USD 949.5-19%
Zaslužek na delnico iz tekočega poslovanja:


OsnovenUSD 0.98USD 1.15-15%
RazcepljenUSD 0.97USD 1.13-14%
Zaslužek na delnico:


OsnovenUSD 0.98USD 1.15-15%
RazcepljenUSD 0.97USD 1.13-14%
Tehtano povprečje nepokritih delnic:


Osnoven783.9823.4-5%
Razcepljen793.3837.0-5%
nepokrite delnice ob koncu obdobja771.6857.5-10%

FIRST DATA CORPORATION

POVZETEK PODATKOV PO SEGMENTIH
(nerevidirano)
(v milijonih)

Trimesečno obdobje z zaključkom 30. junija


20052004Razlika
Prihodki:


Plačilne storitveUSD 1,088.9USD 1,010.48%
Trgovske storitve1,024.2996.63%
Storitve izdaje kartic598.3597.60%
Vmesni seštevek po segmentih2,711.42,604.64%
Vse drugo in družbeno53.263.2-16%

2,764.62,667.84%
Popravki za postavke, vključene v prihodke pod 'segmenti', 'vse drugo in družbeno': (b)


Lastniški zaslužek v odvisnih družbah (c)(58.2)(50.6)15%
Prihodek iz obresti(4.6)(5.8)-21%
Izločitve (e)(90.3)(82.3)NP
Konsolidiran prihodekUSD 2,611.5USD 2,529.13%
Poslovni dobiček: (f)


Plačilne storitveUSD 339.1USD 340.9-1%
Trgovske storitve237.6238.50%
Storitve izdaje kartic118.7134.5-12%
Vmesni seštevek po segmentih695.4713.9-3%
Vse drugo in družbeno(33.4)(24.6)-36%

662.0689.3-4%
Popravki za postavke, vključene v prihodke pod 'segmenti', 'vse drugo in družbeno': (b)


Lastniški zaslužek v odvisnih družbah(49.4)(41.5)19%
Manjšinska kapitalska udeležba pri poslovanju po segmentih (g)37.136.32%
Izločitve (e)(62.3)(53.8)NP
Stroški za obresti(55.0)(31.0)77%
Postavke izključene iz poslovanja po segmentih (h)(22.2)(21.6)NP
Dohodek pred obdavčitvijo, manjšinska kapitalska udeležba, lastniški zaslužek v odvisnih družbah in ukinjeno poslovanjeUSD 510.2USD 577.7-12%
Amortizacija


Plačilne storitveUSD 27.6USD 25.110%
Trgovske storitve94.798.9-4%
Storitve izdaje kartic65.863.63%
Vse drugo in družbeno6.86.55%
Konsolidirana amortizacijaUSD 194.9USD 194.10%


FIRST DATA CORPORATION
POVZETEK PODATKOV PO POSAMEZNIH PODROČJIH
(Nerevidirano)
(v milijonih)
Šestmesečno obdobje z zaključkom 30. junija


20052004Razlika
Prihodki:


Plačilne storitveUSD 2,112.4USD 1,968.67%
Trgovske storitve1,959.21,740.713%
Storitve izdaje kartic1,201.51,155.64%
Vmesni seštevek prihodkov po segmentih5,273.14,864.98%
Vse drugo in družbeno114.9127.8-10%

5,388.04,992.78%
Popravki za postavke, vključene v prihodke pod 'segmenti', 'vse drugo in družbeno': (b)


Lastniški zaslužek v odvisnih družbah (c)(110.9)(89.3)24%
Prihodki od obresti(9.5)(11.2)-15%
Prekinjeno poslovanje (d)-58.1NP
Izločitve (e)(176.2)(162.8)NP
Konsolidiran dobičekUSD 5,091.4USD 4,787.56%
Poslovni dobiček: (f)


Plačilne storitveUSD 653.4USD 669.5-2%
trgovske storitve422.8392.38%
Storitve izdaje kartic227.5232.4-2%
Vmesni seštevek poslovnega dobička po segmentih1,303.71,294.21%
Vse drugo in družbeno(49.1)(42.7)-15%

1,254.61,251.50%
Popravki za postavke, vključene v poslovne prihodke pod 'segmenti', 'vse drugo in družbeno': (b)


Lastniški zaslužek v odvisnih družbah(93.2)(72.3)29%
Prekinjeno poslovanje (d)-11.2NP
Manjšinska kapitalska udeležba v posameznih segmentih (g)67.870.7-4%
Izločitve (e)(118.9)(104.1)NP
Odhodki za obresti(103.1)(62.1)66%
Postavke izključene iz posameznih segmentov (h)7.8178.8NP
Dohodek pred obdavčitvijo, manjšinska kapitalska udeležba, lastniški zaslužek v odvisnih družbah in ukinjeno poslovanjeUSD 1,015.0USD 1,273.7-20%
Amortizacija


Plačilne storitveUSD 56.5 USD 49.9 13%

Trgovske storitve188.9 169.1 12%

Storitve izdaje kartic131.3121.48%
Vse drugo in družbeno13.613.60%
Prekinjeno poslovanje-2.7NP
Konsolidirana amortizacijaUSD 390.3USD 356.79%FIRST DATA CORPORATION

OPOMBE K FINANČNIM IZKAZOM

(nerevidirano)

  1. Ukinjeno poslovanje predstavlja NYCE.
  2. Usklajuje skupni prihodek segmenta in dohodke iz postavke 'vse drugo in družbeno' v konsolidiran prihodek; ali skupni prihodek segmenta in dohodke iz postavke 'vse drugo ali družbeno' v poslovni dohodek pred obdavčitvijo, manjšinsko kapitalsko udeležbo, lastniški zaslužek v odvisnih družbah in ukinjeno poslovanje, kot je podano v konsolidiranem izkazu dohodkov.
  3. Izključuje izgube kapitala, ki so bile zabeležene v odhodku 0.2 mio USD in 0.8 mio USD za obdobji treh in šestih mesecev z zaključkom 30. junija 2005; 1.7 mio USD in 2.1 mio USD za obdobji treh in šestih mesecev z zaključkom 30. junija 2004; amortizacijo, povezano z bilanco investicij, ki je presegla sorazmerni delež družbe za 2004 in 2005 pri neto knjigovodski vrednosti podjetja, v katerega je družba investirala.
  4. Družba je marca 2004 prodala odvisno družbo Global Cash Access (GCA), kjer je imela 67% delež. Prihodki in poslovni dobiček, povezan z GCA, sta izključena iz rezultatov segmenta.
  5. Predstavlja izločitev popravka, da bi se zabeležilo prihodke iz plačilnih storitev in poslovni dobiček na osnovi ekvivalenta pred obdavčitvijo in izločitev prihodka med segmenti.
  6. Poslovni dobiček po segmentih in pri postavki 'vse drugo in družbeno' vključuje dohodek na obresti, manjšinski delež pri posameznih poslovnih področjih, lastniški zaslužek in s tem povezane stroške amortizacije in dodelitev družbenih režijskih stroškov. Poslovni dobiček po segmentih in pri postavki 'vse drugo in družbeno' izključuje stroške obresti in postavke, omenjene v opombi (h).
  7. Postavka manjšinskih deležev v posameznih segmentih izključuje manjšinske deleže za postavke, ki so izključene iz posameznih segmentov razložene v opombi (h).
  8. Postavke (druge kot stroški za obresti), ki so izključene iz poslovnih segmentov posameznih poslovnih področij, so naslednje:

Obdobje treh mesecev z zaključkom 30. junija 2005

Obdobje šestih mesecev z zaključkom 30. junija 2005

(v milijonih) 3 mes. 2005 6 mes. 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

prestrukturiranje, neto USD (10.2) USD (10.2)

Stroški prestrukturiranja v vsoti 11.7 mio USA so bili zabeleženi v obdobju treh mesecev z zaključkom 30. junija 2005; delno so nadomeščeni z reversals časovnih izmenjav za prestrukturiranje v vsoti 1.5 mio USD za te tri mesece.

Oslabitve (0.2) 0.8

V obdobju šestih mesecev z zaključkom 30. junija 2005 smo zabeležili dobiček zaradi naknadne prodaje predhodno oslabljenih sredstev, delno pa so bila nadomeščena zaradi oslabitve programske opreme.

Sodni postopki in poravnave - (0.1)

Odhodki zabeleženi v obdobju šestih mesecev z zaključkom 30. junija 2005, so povezani z poravnavo tožbe v višini 1,5 mio USD v segmentu plačilnih storitev. Nadomestili smo jih z še neizkoriščenimi rezervami, ki so bile ustvarjene leta 2000 za poravnavo tožbe, prav tako v segmentu plačilnih storitev.

Dobiček (in izguba) pri vlaganjih (0.6) 22.2

V obdobju šestih mesecev z zaključkom 30. junija 2005 smo zabeležili dobiček 21.4 USD pri prodaji redne delnice družbe CheckFree Corporation, prav tako pa tudi prodajo in slabitev drugih strateških vlaganj.

naložene prekinitve (s strani države), neto 0.2 6.5

V tri- in šestmesečnem obdobju z zaključkom 30. junija smo zabeležili dobiček pri prodaji malega poslovanja in nekatere presežke odvzetega prirastka so bile preusmerjene zaradi poteka določenih nepredvidenih izdatkov.

Drugo (11.4) (11.4)

Drugi stroški so povezani s nenatančnimi dodelitvami neplačanih faktur med strankami, večina od njih pa je iz leta 2004.

------------------------------------------------------------------------

    1. 7.8

Manjšinski deleži - -

-----------------------------------------------------------------------

(22.2) USD 7.8 USD

Obdobje treh mesecev Obdobje šestih mesecev

z zaključkom 30. junija z zaključkom 30. junija (v milijonih)

2004 2004

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neto prestrukturiranje USD (4.6) (36.8)

Stroške za prestrukturiranje e 5.9 mio in 38.2 mio USD smo zabeležili v obdobju treh in šestih mesecev z zaključkom 30. junija 2004, nadomeščene z reversals of časovnih izmenjav za prestrukturiranje v vsoti 1.3 mio USD za trimesečno in USD 1.4 za šestmesečno obdobje.

Oslabitve (1.2) (6.9)

Stroške oslabitev smo zabeležili za tri- in šestmesečno obdobje z zaključkom 30. junija 2004; večinoma se nanašajo na programsko opremo in dobro ime kot rezultat prestrukturiranja poslovanja.

Sodni postopki in poravnave (15.4) (15.4)

V drugem četrtletju smo zabeležili stroške sodnega postopka v višini 1.5 mio USD, ki so povezana s pričakovano poravnavo tožbe.

Prihodki (in odhodki) pri investicijah (0.4) (2.2)

Izgube pri vlaganjih so večinoma povezane z rezultati elektronskega poslovanja in strateškimi vlaganji.

naložene prekinitve (s strani države) - 265.1

naložene prekinitve v zvezi z dobičkom pri prodaji GCA in sprostitvijo 1.3 mio USD naložene prekinitve časovnih izmenjav so povezane z iztekom določenih nepredvidenih izdatkov.

Drugo - (25.0)

Drugi stroški so povezane s prilagoditvami računovodskih vnosov za TeleCheck in izhajajo večinoma iz 2002 in 2003.

---------------------------------------

(21.6) 178.8

Manjšinski deleži 7.9 14.0

---------------------------------------

USD (13.7) (192.8)

NP = Ni pomembno.

FIRST DATA CORPORATION
OBDELAVA FINANČNIH TRANSAKCIJ

KLJUČNI INDIKATORJI

(nerevidirano)

(v milijonih)

30. junija20052004Razlika
Računi kartic v datoteki


Domače kartice419.5385.69%
Mednarodne kartice32.031.42%
Skupaj451.5417.08%
Za obdobje treh mesecev z zaključkom 30. junija:


Transakcije plačilnih storitev:


Prenos denarja od stranke do stranke (a)28.7523.9220%
Od stranke do podjetja (b)39.0135.939%
Trgovske transakcije v Severni Ameriki (c)5,855.55,164.013%
Transakcije izdajateljev v Severni Ameriki (d)1,994.11,900.45%
Za šestmesečno obdobje z zaključkom 30. junija:


Transakcije plačilnih storitev:


Prenos denarja od stranke do stranke (a)54.0945.4819%
Od stranke do podjetja (b)78.6072.449%
Severnoameriške trgovske transakcije (c)11,131.28,989.824%
Transakcije izdajateljev v Severni Ameriki (d)3,833.63,064.725%

(a) Transakcije prenosa denarja od stranke od stranke vključujejo storitve prenosa denarja v Severni Ameriki in mednarodne prenose.

(b)Transakcije potrošnik-podjetje vključujejo storitve Quick Collect, EasyPay, PhonePay, Just-in-Time podjetja Paymap in Equity Accelerator, ter transakcije Speedpay, katerih podatke neposredno obdeluje E Commerce Group.

(c) Trgovske transakcije v Severni Ameriki vključujejo kredite in plačila s podpisom pri bančnih karticah VISA in MasterCard, plačilne kartice s sistemom plačila s PIN kodo, elektronske transakcije EBT in ter transakcije s prehodom za potrošnike na prodajnem mestu (POS). Trgovske transakcije v Severni Ameriki vključujejo tudi pridobljene transakcije na bankomatih, transakcije s prehodom na bankomatih in STAR-PIN-debit za podtrošnike na prodajnem mestu (POS), ki smo jih dobili od drugih pridobiteljev.

(d) Transakcije severnoameriških izdajateljev vključujejo plačila s podpisom pri karticah VISA in MasterCard, storitve STAR ATM, STAR PIN-debit POS in transakcije s prehodom ATM in PIN-debit POS.

FIRST DATA CORPORATION

DOPOLNITVENI IZRAČUNI

(Nerevidirano)


30. junija2005
Računi kartic v datoteki (v milijonih):
Bančne kartice110.7
Prodaja243.4
Plačilne kartice97.4
Skupaj451.5
ZA trimesečno obdobje z zaključkom 30. junija:
Prenos denarja in plačila računov:
Rast prihodkov

14%
Rast poslovnih prihodkov19%
Prenos denarja:
Prodaja stranke stranki v ZDA v isti trgovini
rast transakcij (a)14%
Rast mednarodnih transakcij26%
Rast mednarodnih prihodkov20%
Rast transakcij v Mehiki19%
Rast dobička v Mehiki20%
Konsolidirani izračuni (v milijonih):
Naložbe v osnovna sredstvaUSD 88
DividendeUSD 47
Za šestmesečno obdobje z zaključkom 30. junija:
Prenos denarja in plačila računov:
Rast prihodkov13%
Rast poslovnih prihodkov17%
Prenos denarja:
Prodaja stranke stranki v ZDA v isti trgovini
Rast transakcij (a)13%
Rast mednarodnih transakcij25%
Rast mednarodnega dobička20%
Rast transakcij v Mehiki18%
Rast prihodkov v Mehiki18%
Konsolidirani izračuni (v milijonih):
Naložbe v osnovna sredstvaUSD194
DividendeUSD 63