O-STA

Nova predavanja v okviru projekta Reagiraj! Nisi sama, nisi sam

V študijskem letu 2019/2020 se je na pobudo študentov Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (UP PEF) in asistenta Marka Gavriloskega pričel projekt "Reagiraj! Nisi sama, nisi sam", ki obravnava različne oblike nasilja nad otroki in o njih ozavešča študente, pedagoške delavce ter širšo javnost. S projektom želijo zagnani študentje, ki so za svoje delo nedavno dobili tudi posebno zahvalo fakultete, nadaljevati. V bližnji prihodnosti med drugim načrtujejo nova predavanja.

Na njih bodo naslovili bodo štiri ključne teme, in sicer nevidne otroke v času epidemije, društveno zdravje pedagoškega delavca, odgovornost medijev in socialnih omrežij ter strokovni in osebni pečat pedagoškega delavca in kulturo nenasilja.

Ideja za projekt "Reagiraj! Nisi sama, nisi sam" se je porodila skupini študentov UP PEF zaradi zaznavanja manka študijskih vsebin na študijskih programih pedagoške fakultete s področja zaznavanja in reševanja vprašanj nasilja in z njim povezanih preprečevalnih praks.

V okviru projekta so želeli nasloviti problematiko nasilja nad in med otroki v okviru družine, pa tudi znotraj vzgojno izobraževalnih institucij. Problematiko nasilja so obravnavali celostno, aktivni pa so bili na več različnih področjih. Z delom so sprva pričeli na fakulteti, kasneje pa so se zaradi izbruha pandemija covida-19 preselili na splet.

Pod okriljem UP PEF in njegovega Študentskega sveta ter kasneje tudi programa Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist (ŠIPK) so med novembrom 2019 in junijem 2020 organizirali osem predavanj gostujočih strokovnjakov, ki se pri svojem delu soočajo z obravnavo različnih vrst nasilja. Ravno zaradi selitve na splet so dosegli še širši krog poslušalcev.

Oblikovali so tudi spletno stran (www.reagiraj.com), ki je v prvi vrsti namenjena otrokom in pedagoškim delavcem. "Ker nasilje zadeva vse člane družbe, smo v okviru projekta želeli razvijati načine, preko katerih bi vsi prispevali k reševanju teh težav. Zato smo po konceptualni zasnovi prve pomoči, ki jo imajo vozniki v avtomobilih, pripravili 'pakete prvih reakcij' (korakov in rešitev), s katerimi bi lahko vsi deležniki ozaveščali/zaznavali, prepoznavali, se aktivirali, preprečevali in predvsem reagirali ob katerikoli obliki nasilja. Zaradi epidemije in posledičnega zaprtja vrtcev in šol paketov nismo predstavili; smo pa glede na to zasnovo pripravili vsebine spletne strani," so pojasnili študentje UP PEF.

Spletni strani so odprli tudi na družbenih omrežjih Facebook in Instagram, saj lahko tako hitreje in lažje pridejo do ciljne publike. Obveščali in ozaveščali so o dejavnostih različnih slovenskih društev (DNK, SOS ipd.), delili podatke o tem, kako in kje dostopati do pomoči, ter priporočila policije in različnih društev, ki se ukvarjajo s psihosocialno pomočjo žrtvam. Še vedno so opozarjali na različne pojavne oblike nasilja in na pomembnost pravočasnega in ustreznega ukrepanja - sploh v času karantene. Vsebine, ki jih delijo na socialnih omrežjih, se sedaj ne navezujejo več zgolj na ožjo ciljno skupino pedagoških delavcev, pač pa z njimi naslavljajo širšo javnost.

Vključenim študentkam in študentu je partner projekta, koprska enota Društva za nenasilno komunikacijo - DNK, nudil strokovna izobraževanja in usposabljanja na daljavo, kar bo sodelujočim v projektu prišlo še kako prav. Odločili so se namreč, da s projektom nadaljujejo tudi v prihodnje.

Novembra so posneli tudi promocijski video s prikazom mednarodnega znaka nasilja v družini.

Napovednik: