O-STA

Pomoč mestoma Petrinja in Glina

Velenje, 18. januar 2021 - Mestna občina Velenje tudi ob tokratni naravni nesreči pomaga. Nedavni potres na Hrvaškem je najbolj prizadel mesti Petrinja in Glina, zato smo se odločili, da jima bomo za odpravo posledic naravne katastrofe namenili sredstva v skupni vrednosti 7.500 evrov.

Mestna občina Velenje je iz proračunske rezerve Mestne občine Velenje namenila finančno pomoč v višini 7.500 evrov za odpravo posledic silovitega potresa na Hrvaškem, ki je pustil ogromno gmotno škodo. Mestu Petrinja namenjamo 5.000 evrov, Glini pa 2.500 evrov.

Solidarnost smo ob naravnih nesrečah že večkrat izkazali, nazadnje v sosednjih občinah. Občini Šmartno ob Paki smo za odpravo posledic neurja s poplavami avgusta lani namenili 20.000 evrov, Občini Mislinja pa 15.000 evrov za sanacijo posledic neurja julija leta 2019.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje