O-STA

Z nepovratnimi sredstvi spodbujamo k vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav

Na včerajšnji seji sveta so svetnice in svetniki sprejeli tudi Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2021. S sklepom je določeno, da je v letu 2021 za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte namenjenih tisoč evrov na objekt. Za leto 2021 bomo iz proračuna za sofinanciranje namenili 20 tisoč evrov, razpis za dodelitev sredstev bomo objavili predvidoma meseca aprila.

Odstranitev vseh obstoječih greznic se lahko zavleče tudi v naslednja desetletja, saj morajo lastniki objektov obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami ob prvi rekonstrukciji objekta, ki mu pripadajo. Nova uredba, ki je podaljšala rok ureditve do 31. decembra 2021, omogoča sicer tudi nadgraditev obstoječih greznic, vendar morajo biti te zgrajene po standardih.

Po naših podatkih je trenutno v Mestni občini Velenje vgrajenih in na Komunalnem podjetju Velenje prijavljenih 135 malih komunalnih čistilnih naprav. Lastniki 27 objektov, ki nimajo greznice, si bodo morali do konca leta vgraditi malo komunalno čistilno napravo. Lastnike teh objektov bomo k vgradnji pozvali tudi pisno z dopisom.

V lanskem letu smo iz proračuna Mestne občine Velenje za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav namenili 4 tisoč evrov (tisoč evrov na obstoječi stanovanjski objekt).