O-STA

Pouk za učence prve triade v ponedeljek na daljavo, od torka v šoli

Velenje, 29. januar 2021 - Tudi v Velenju bomo upoštevali odlok Vlade Republike Slovenije. Pouk bo v ponedeljek, 1. februarja, potekal samo na CVIU Velenje, tamkajšnji zaposleni se bodo testirali v ponedeljek takoj zjutraj. Na drugih osnovnih šolah bo pouk potekal na daljavo. Ta dan bo na šolah zagotovljeno nujno varstvo ob predložitvi ustreznih dokazil.

Od torka naprej bo pouk za vse učence prve triade organiziran na šolah.

V primeru kakršnih koli drugačnih navodil s strani Vlade Republike Slovenije, se bomo seveda tudi v Velenju organizirali drugače.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
...................................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.