O-STA

Včeraj v Vrtcu Velenje skoraj 60 % otrok

Velenje, 29. februar 2021 - Od torka, 26. januarja, so v Velenju odprte vse enote Vrtca Velenje. Včeraj je bilo v vseh enotah vrtca 836 otrok, kar je 58,5 odstotkov od vseh vpisanih otrok. Vrtec Velenje upošteva vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije, otroci pa se v vrtcu dobro počutijo.

15. februarja odpiramo v enoti Najdihojca nov oddelek za otroke v starosti 1-2 leti, ker po podatkih vpisanih otrok v Vrtcu Velenje za njih ni več prostora, v Mestni občini Velenje pa si prizadevamo, da bi lahko vsi otroci, katerih starši izkažejo interes za vpis v vrtec, dobili prostor.

Starši, katerim se zaključi porodniški dopust, želijo svoje otroke vključiti v vrtec med šolskim letom, zato se izkazuje potreba po oblikovanju dodatnih oddelkov, predvsem za najmlajše, kot se je zgodilo v enoti Najdihojca.

Zaradi epidemije je sicer prisotnost otrok nižja, se pa v tem tednu, ko se vrtci odpirajo v polnem delovanju, zvišuje.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
...................................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.