O-STA

Sanirali pokrita garažna mesta po požaru na Stantetovi cesti

Velenje, 2. februar 2021 - Zaključili smo s sanacijo garažnih boksov po požaru na Stantetovi cesti 10-16 in 11-19. Garažni boksi bodo v februarju že na voljo za uporabnike.

V sklopu sanacije smo odstranili ruševine, uničeno opremo in material, očistili dostopne poti do garažnih boksov, izvedli strokovni pregled, odprli testna polja v nosilni AB konstrukciji in na ta način ugotovili obseg poškodb. Z varnostno ograjo smo zavarovali poškodovane garažne bokse ter uredili podpiranje močno poškodovanih krovnih plošč in razsvetljavo.

Najemnina za uporabnike se bo začela obračunavati od meseca februarja 2021 dalje.

Konec oktobra smo začeli s sanacijo garažnih boksov, ki so bili močno poškodovani zaradi dveh požarov, uničenih je bilo tudi nekaj avtomobilov. Zaradi visokih temperatur je bila popolnoma uničena nosilna krovna AB plošča na območju boksov z oznako A1, večje poškodbe pa smo odkrili tudi v garažnih boksih tipa B in C, na katere se je požar razširil. Nekaj manjših poškodb je še bilo v garažnih boksih tipa A, D, E, F in G, največkrat je šlo za s sajami očrnjene stene in stropne plošče.

Izvajalec gradbenih del je bilo podjetje Energoterm SI, d. o. o., iz Velenja, elektroinštalacijo je uredilo podjetje Elektro Jezernik. Pogodbena vrednost sanacije je znašala 113.571 evra.

Prilagamo fotografiji saniranih garažnih boksov.