O-STA

Letak o cepljenju danes v vsa gospodinjstva

Velenje, 10. februar 2021 - Danes bodo vsa gospodinjstva v mestni občini Velenje prejela v nabiralnike letak, s katerim pojasnjujemo, kako poteka cepljenje v naši občini in tudi zakaj cepljenje stroka priporoča. Letak smo pripravili skupaj z Zdravstvenim domom Velenje ter občinama Šoštanj in Šmartno ob Paki. Po priporočilih stroke bomo širjenje okužbe bistveno zmanjšali s cepljenjem proti covid-19.

V Zdravstvenem domu Velenje, kamor spadata tudi enoti Šoštanj in Šmartno ob Paki, že izvajajo cepljenja občank in občanov proti covidu-19. Vrstni red cepljenja je bil določen v Nacionalni strategiji cepljenja proti covid-19. Cepljenje je prostovoljno. Najprej bodo cepljene najbolj rizične skupine: starejši od 60 let in mlajši s pridruženimi boleznimi.

Ko bodo cepljeni vsi iz rizičnih skupin, bo Zdravstveni dom Velenje na svoji spletni strani objavil aplikacijo, preko katere se bodo lahko na cepljenje prijavili vsi občanke in občani, ki so mlajši od 60 let in nimajo pridruženih kroničnih bolezni.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje